Callimorpha quadripunctaria (Callimorpha quadripunctaria)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Lepidòpter conegut com a Euplagia quadripunctaria i en català com a papallona tigre. És una de les espècies de la família Arctiidae més grans de Catalunya. Es caracteritza pel color negre ratllat de blanc de les ales anteriors, i el vermell amb quatre punts negres a cadascuna de les ales inferiors. Es tracta doncs d'una coloració aposemàtica, que avisa de llur toxicitat. És activa sobretot al capvespre, quan és atreta per la llum, però també se la veu de dia preferentment en ambients humits com boscos de ribera, prats o indrets humanitzats.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
18 nº UTM10
24,32
36
18 nº UTM10
24,32
36

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Quirce et al. en VV.AA. (2010)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:

Distribució
La distribució d'aquesta espècie no es coneix amb precisió, però sembla ser àmpliament distribuïda per tota la regió alpina i sobretot per les àrees muntanyenques dels Prepirineus.
Font: SBiPA (2011) & MARM (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
4 nº UTM10
22,22
8
ES0000022 - Aigüestortes segura
2 nº UTM10
11,11
4
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser probable
3 nº UTM10
16,67
6
ES5120003 - Serra Cavallera probable
3 nº UTM10
16,67
6
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
2 nº UTM10
11,11
4
ES5120022 - Riu Duran probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5120024 - Montgrony probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5120028 - Vall del Rigart probable
3 nº UTM10
16,67
6
ES5130002 - Riu Verneda probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5130003 - Alt Pallars segura
4 nº UTM10
22,22
8
ES5130004 - Baish Aran probable
2 nº UTM10
11,11
4
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
2 nº UTM10
11,11
4
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5130011 - Riu de la Llosa probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
1 nº UTM10
5,56
2
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
1 nº UTM10
5,56
2
ES5130034 - Riu Garona probable
2 nº UTM10
11,11
4
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari
Europa
CEE (1992)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
H06.02
Inadequada il·luminació artificial dels nuclis rurals.
Quirce et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Quirce et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
18 nº UTM10

Mesures de conservació
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
P - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Vázquez et al. 2011
Indicador:
Nre de captures/trampes
Unitats:
Nre individus
Metodología:
Trampeig d'intercepció de vol amb atraients
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Densitat
Font:
Vázquez et al. 2010
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre orugues en plantes nutrícies/m2
Metodología:
Transsectes
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)