Cerambyx cerdo (Cerambyx cerdo)

Banyarriquer del roure

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Aquest coleòpter es coneix popularment com a banyarriquer i és una espècie d'escarbat gros, de cos esvelt i de llargues antenes, encara més en els mascles. Tot ell és de color negre llustrós i elegant, amb l'excepció de l'extrem dels èlitres, d'un to caoba. Les larves s'alimenten de fusta de roures, alzines i avellaners.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
8 nº UTM10
10,81
17,39
8 nº UTM10
10,81
17,39

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Viñolas y Vives (2010a)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Es té dades del nombre de poblacions a Catalunya: 49 (20% del nombre de poblacions espanyoles)

Distribució
Espècie ben distribuïda per tota l'àrea alpina, associada a boscos planifolis de la muntanya mitjana.
Font: VVAA (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
2 nº UTM10
25
4,35
ES0000022 - Aigüestortes segura
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5120003 - Serra Cavallera probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós probable
2 nº UTM10
25
4,35
ES5120028 - Vall del Rigart probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5130002 - Riu Verneda probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5130003 - Alt Pallars probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5130004 - Baish Aran probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5130011 - Riu de la Llosa probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5130022 - La Torrassa probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5130023 - Beneïdor probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
ES5130034 - Riu Garona probable
1 nº UTM10
12,5
2,17
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A07
Fumigacions agrícoles.
Viñolas y Vives (2010a)
A10.01
Eliminació de tanques arbrades i arbustives.
Viñolas y Vives (2010a)
B02.03
Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.
Viñolas y Vives (2010a)
B02.04
Reducció de la fusta morta disponibible per l'espècie.
Viñolas y Vives (2010a)
B02.04
Gestió forestal inadequada, amb pèruda de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.
Viñolas y Vives (2010a)
F03.02.01
Recol·lecció d'animals (insecte, rèptils, amfibis, . . .)
Viñolas y Vives (2010a)
L09
Incendi (natural)
Vigo et al. (2008)

Tendència de l'espècie
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Viñolas y Vives (2010a)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
8 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica forestal adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Potenciació i manteniment de les condicions de maduresa als alzinars i les rouredes on és present l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
- Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)