Cypripedium calceolus (Cypripedium calceolus)

Sabateta de la Mare de Déu

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Orquídia perenne de tija llarga de fins a uns 70 cm. Fulles de 6,5-18 cm, simples i esparses, ovades o subell•líptiques, pubescens d’un verd viu. Flors hermafrodites agrupades en una inflorescència amb 1-2 flors. Viu en boscos mesòfils de faig i pi roig de fort pendent i orientats al nord entre 1250 i 1550 m d’altitud.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
110,69 ha
0,02
98,01
43,24

Estima de la població de l'especie
Estima:
>243 individus
Any de l'estima:
1999
Àmbit:
Catalunya
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:

Distribució
Aquesta orquídia es troba localitzada en algunes fagedes dels Prepirineus orientals, des dels Rasos de Peguera (Berguedà) fins al Rasos de Tubau (Ripollès).
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
13,37 ha
0,02
12,08
5,22
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
32,38 ha
0,53
29,26
12,65
ES5120027 - Rasos de Tubau segura
62,74 ha
9,73
56,68
24,51
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Fragmentació de les seves poblacions
A04.01
Sobrepastura per ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges.
Sáez et al. (2010)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics - Afectacció sobre els insectes polinitzadors.
0
B
Pèrdua de naturalitat, estructura i condicions microclimàtiques de la massa forestal.
Sáez et al. (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie.
Sáez et al. (2010)
E01.04
Obres civils i noves infraestructures o vies de comunicacions en àrees crítiques per l’espècie.
Sáez et al. (2010)
F04
Recol•lecció i tràfic d’orquídies.
Sáez et al. (2010)
G01.08
Excessiu trepig, en especial de naturalistes i fotògrafs amb l’efecte de destrucció directa de peus en estat vegetatiu i de compactació del sòl.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Periode estudiat:
1999 - 2011
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
Aymerich com pers (2011)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
116 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims a tota l'àrea de distribució coneguda

Mesures de conservació
Vigilància
P - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Gestió d'espècies sobreabundants
- Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat
Aprofitament sostenible Forestal
P - Incorporació dels requeriments de l'espècie (manteniment de cobertura arbòria en condicions de mitja ombra) en la planificació forestal de les zones on l'espècie és present
Seguiment ecològic
- Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Densitat
Font:
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre. Individus florits i no florits/m2
Metodología:
Recompte de població
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Trianual (maig)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: