Dracocephalum austriacum (Dracocephalum austriacum)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Planta vascular perenne, amb la tija pilosa de fins a 40 cm. Fulles 20-35x1.5-2.5 mm lanceolades o pinnatisectes. Flors zigomorfes, disposades en verticil·lastres que formen una inflorescència espiciforme. Corol·la de 35-50 mm d’un violeta blavenc, tubulosa amb el llavi superior bilobulat i l’inferior format per tres lòbuls subiguals. Viu en refleixos de roca calcaria i tarteres estabilitzades en indrets assolellats entre els 1400 i els 1860 m d’altitud.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
16,85 ha
0
100
100,01

Estima de la població de l'especie
Estima:
416 individus
Any de l'estima:
2009
Àmbit:
Catalunya (nord del Moixeró)
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:

Distribució
Tant sols es localitza en petits enclavaments de roca calcària en els dos vesants de la serra del Moixeró (Berguedà i Cerdanya).
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
16,85 ha
0,03
100
100
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Fragmentació de les seves poblacions
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie
Sáez et al. (2010)
D01.01
Senders, pistes, carrils per a bicicletes - Ampliació, arranjament o obertura de camins o pistes en zones ocupades per l'espècie.
DMAH (2008b)
F04
Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals
Sáez et al. (2010)
G01.08
Massificació d’usos recreatius i esports d’aventura a les muntanyes (excursionisme, turisme estival, etc.).
G01.08
Excessiu trepig, en especial de naturalistes i fotògraf amb l’efecte de destrucció directa de peus no florits i de compactació del sòl.
Sáez et al. (2010)
K01
Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.
K01.01
Increment de la freqüencia normal d'esllavissades i desprendiment de roques.
PCSB (2010)
K03.04
Depredació (fauna) - Per altes densitats d’ungulats salvatges.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Estable
Periode estudiat:
1999-2009
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Sáez et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
17 ha

Mesures de conservació
Vigilància
- Vigilancia i regulació estricta de la herborització d'afecionats i/o professionals
- Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment d'estudis per avaluar l'efecte de les aclarides de vegetació, eliminant plantes que competeixen
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: