Euphydryas aurinia (Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Espècie de lepidòpter de la família Nymphalidae que presenta una alta variabilitat individual, amb moltes subespècies descrites. El mascle té l'anvers de color marronós amb franges de color taronja. El revers és més clar, d’un to grogós amb una línia de punts negres. La femella és més gran i de colors més clars. L’envergadura alar és entre 32 i 46 mm. Aquesta papallona viu en zones obertes, prats i llindars de bosc. El vol és d’abril a juny. S'alimenta de nèctar de les flors. En canvi l'eruga, negra i peluda, construeix nius col·lectius filamentosos entre les fulles de lligaboscos i d'atxa o escabiosa blanca, de les quals es nodreix.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
13 nº UTM10
17,57
22,03
13 nº UTM10
17,57
22,03

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Regió alpina catalana
Font:
Romo et al. (2010b)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:
Localitats a la regió alpina catalana: 25.

Distribució
Àmpliament distribuïda per tota la regió alpina, present a totes les comarques i zones muntanyenques del Pirineu i Prepirineu.
Font: VVAA (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000022 - Aigüestortes segura
3 nº UTM10
23,08
5,08
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
2 nº UTM10
15,38
3,39
ES5120003 - Serra Cavallera segura
2 nº UTM10
15,38
3,39
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
2 nº UTM10
15,38
3,39
ES5120024 - Montgrony segura
1 nº UTM10
7,69
1,69
ES5120027 - Rasos de Tubau probable
1 nº UTM10
7,69
1,69
ES5130003 - Alt Pallars segura
3 nº UTM10
23,08
5,08
ES5130004 - Baish Aran probable
2 nº UTM10
15,38
3,39
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
1 nº UTM10
7,69
1,69
ES5130006 - Estanh de Vielha probable
1 nº UTM10
7,69
1,69
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
1 nº UTM10
7,69
1,69
ES5130034 - Riu Garona probable
2 nº UTM10
15,38
3,39
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació que comporti un canvi en els usos del sól, l'estructura del paissatge o la composició florísitca.
Romo et al.(2010b)
A10.01
Eliminació de marges (tanques i bardisses o arbusts) - Destrucció de les zones de matollars on habiten les mareselves (Lonicera spp.).
Romo et al.(2010b)
B
Gestió forestal inadequada que comporti un canvi en l'estructura del paisatge o la composició florísitca.
Romo et al.(2010b)
B02.01
Reforestacions inadequades.
Romo et al.(2010b)
B02.03
Eliminació del sotabosc
Romo et al.(2010b)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
1994-2009
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Stefanescu (2011)
Observacions
El Pla de Seguiment de Ropalòcers de Catalunya aporta una tendència regressiva moderada
 
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Romo et al. (2010b)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
13 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Realització de programes de desenvolupament rural encaminats al manteniment de la ramaderia extensiva en aquestes zones
Aprofitament sostenible Forestal
P - Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment d'estudis per a la millora del coneixement de la especificitat alimentícia de l'oruga i de selecció de l'hàbitat
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre individus/transsecte
Unitats:
Nre individus/transsecte
Metodología:
BMS (Butterfly Monitoring Scheme)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
0
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Index abundància BMS
Unitats:
Tendència Index abundància
Metodología:
BMS (Butterfly Monitoring Scheme)
Àmbit:
General
Temporalitat:
Anual
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)