Lucanus cervus (Lucanus cervus)

Escanyapolls

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Coleòpter popularment anomenat escanyapolls o cèrvol volador. Presenta un dimorfisme sexual molt marcat; el mascle (a la fotografia), més gros que la femella, destaca per les seves mandíbules enormes que li serveixen com a feixuc reclam sexual i com a arma a les disputes entre mascles. Tot i el seu pes, l'escanyapolls aconsegueix enlairar-se en un vol sorollós. Les larves s'alimenten durant anys de la fusta d'alzines i roures.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
19 nº UTM10
25,68
28,79
19 nº UTM10
25,68
28,79

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Méndez (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:
Localitats a la regió alpina catalana: 40 Estimació de poblacions a Catalunya: 77.

Distribució
Es desconeix exactament la seva situació a Catalunya, però sembla ser present a tota la regió alpina, principalment a les zones montanes dels Pirineus, des del Ripollès a la Vall d'Aran.
Font: VVAA (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
2 nº UTM10
10,53
3,03
ES0000022 - Aigüestortes segura
4 nº UTM10
21,05
6,06
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
2 nº UTM10
10,53
3,03
ES5120003 - Serra Cavallera segura
3 nº UTM10
15,79
4,55
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
2 nº UTM10
10,53
3,03
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós probable
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5120028 - Vall del Rigart probable
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130002 - Riu Verneda probable
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130003 - Alt Pallars segura
7 nº UTM10
36,84
10,61
ES5130004 - Baish Aran probable
2 nº UTM10
10,53
3,03
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre probable
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130011 - Riu de la Llosa probable
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130022 - La Torrassa probable
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
1 nº UTM10
5,26
1,52
ES5130034 - Riu Garona probable
2 nº UTM10
10,53
3,03
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Canvis d'usos del sòl de les rouredes i alzinars.
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
B02.01
Reforestacions inadequades.
Méndez (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.
Méndez (2010)
B02.04
Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Méndez (2010)
F03.02.01
Recol·lecció d'animals.
Méndez (2010)
G01.04.01
Muntanyisme. És negatiu si s'elimina els arbres vells o morts en peu per minimitzar el perill físic (real o percebut) que poden suposar.
Méndez (2010)
L09
Incendi (natural)
0

Tendència de l'espècie
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Méndez (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
19 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica forestal adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
P - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Viñolas y Vives (2010b)
Indicador:
Nre. de captures/trampes
Unitats:
Nre individus/nit
Metodología:
Trampeig d'intercepció de vol amb atraients
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)