Myotis blythii (Myotis blythii)

Ratpenat rater mitjà

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de musell llarg o el rater mitjà és un quiròpter gran, de gairebé 40 centímetres d’envergadura. Les orelles són llargues i el pelatge bru. És molt similar al ratpenat de musell llarg, però normalment presenta una taca de pèl clar al dors entre les orelles. Els seus hàbits i preferències són molt desconeguts, i probablement siguin similars al de l’espècie abans esmentada. Generalment també la trobem en refugis cavernícoles però també pot ocupar edificis i forats d'arbres.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
27977,21 ha
5,38
9,21
4,26

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
Espècie que no es coneix molt bé la seva distribució actual. Sembla més localitzada a les àrees més meridionals i termòfiles de les valls, principalment dels Prepirineus i a la Vall d'Aran.
Font: CARTOBIO (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
70,65 ha
0,12
0,25
0,01
ES0000022 - Aigüestortes probable
197,37 ha
0,35
0,71
0,03
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
81,54 ha
1,33
0,29
0,01
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser probable
ES5120003 - Serra Cavallera probable
828,88 ha
12,99
2,96
0,13
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
92,41 ha
22,55
0,33
0,01
ES5120024 - Montgrony probable
228,73 ha
6,01
0,82
0,03
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
ES5120028 - Vall del Rigart probable
95,44 ha
45,39
0,34
0,01
ES5130002 - Riu Verneda probable
ES5130003 - Alt Pallars segura
1,45 ha
0
0,01
0
ES5130004 - Baish Aran probable
334,69 ha
2,69
1,2
0,05
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon probable
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
1,11 ha
0,01
0
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
ES5130023 - Beneïdor probable
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
615,38 ha
48,05
2,2
0,09
ES5130034 - Riu Garona probable
28,09 ha
13,22
0,1
0
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació de les pràctiques agràries.
Palomo et al. (2007)
A04.03
Abandonament/Absència de sistemes de pastura - I agrícoles amb la conseqüent pèrdua d’espais oberts.
Palomo et al. (2007)
A07
Fumigacions abusives en àrees cultivades.
Palomo et al. (2007)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
Palomo et al. (2007)
A10.01
Eliminació de marges (tanques i bardisses o arbusts)
VVAA (2009)
A11
Pèrdua de la qualitat dels hàbitats agroforestals.
Palomo et al. (2007)
C03.03
Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.
Palomo et al. (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fernàndez-Gutiérrez (2002)
G01.04.02
Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)
K03.04
Depredació (fauna) - Gats, rates, còrvids.

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
27977 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie (espais agro-forestals)

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Subvencions/indemnitzacions
- Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
- Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie)
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. Individus colònies de cria
Unitats:
Màxim i mitjana del Nre. d'Individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: