Myotis emarginatus (Myotis emarginatus)

Ratpenat d'orelles dentades

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat d'orelles dentades és de mida mitjana amb l’avantbraç de 37 a 43 mm de longitud amb una envergadura de 25 cm. Pelatge llanós de color bru rogenc. Els joves són més foscos, sense tonalitats rogenques. Les orelles esteses arriben a la punta del musell. Aquestes, tenen la superfície densament puntejada i presenten una escotadura en el marge extern molt marcada. Tragus punxegut, que no arriba a sobrepassar l’escotadura. La part dorsal de la tíbia està parcialment coberta de pels rogencs. La membrana alar s’insereix a la base del dit extern del peu. Emissió ultrasònica caracteritzada per polsos de freqüència modulada (FM) molt variables en funció de l’entorn i l’activitat, indistingibles de les altres espècies petites del gènere Myotis. El seu vol és més aviat lent i maniobrable. Viu en molts tipus d’hàbitats, però mostra una certa preferència per les zones de clima termomediterrani o supramediterrani, amb relleus abruptes, coberta arbòria i cursos d’aigua estables. Evita els boscos molt tancats. Els refugis es troben en mines i galeries subterrànies, cases abandonades, coves i avencs.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
176298,31 ha
33,88
27,17
13,56

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
La seva distribució és àmplia a la regió alpina, on s'ha localitzat des del Ripollès al Pallars Sobirà, però les poblacions resten molt localitzades a les valls fluvials principals.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
16988,05 ha
29,76
9,64
1,31
ES0000022 - Aigüestortes probable
3910,92 ha
6,98
2,22
0,3
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
252,17 ha
4,11
0,14
0,02
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
430,82 ha
3,44
0,24
0,03
ES5120003 - Serra Cavallera segura
2506,6 ha
39,28
1,42
0,19
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
92,56 ha
22,58
0,05
0,01
ES5120024 - Montgrony segura
782,04 ha
20,56
0,44
0,06
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
467,45 ha
3,51
0,27
0,04
ES5120027 - Rasos de Tubau probable
296,65 ha
46,03
0,17
0,02
ES5120028 - Vall del Rigart segura
205,74 ha
97,85
0,12
0,02
ES5130002 - Riu Verneda probable
51,27 ha
67,93
0,03
0
ES5130003 - Alt Pallars probable
6632,13 ha
8,58
3,76
0,51
ES5130004 - Baish Aran probable
4581,84 ha
36,8
2,6
0,35
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon probable
960,89 ha
13,98
0,55
0,07
ES5130006 - Estanh de Vielha probable
28,88 ha
100
0,02
0
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre probable
38,73 ha
17,88
0,02
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats probable
5758,05 ha
31,27
3,27
0,44
ES5130011 - Riu de la Llosa probable
15,65 ha
18,6
0,01
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
402,31 ha
3,11
0,23
0,03
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
739,72 ha
2,28
0,42
0,06
ES5130019 - Estany de Montcortès probable
23,32 ha
51,81
0,01
0
ES5130022 - La Torrassa probable
59,58 ha
100
0,03
0
ES5130023 - Beneïdor segura
416,33 ha
100
0,24
0,03
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
852,22 ha
66,54
0,48
0,07
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs probable
2,83 ha
0,08
0
0
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
1210,39 ha
13,94
0,69
0,09
ES5130034 - Riu Garona probable
190,68 ha
89,77
0,11
0,01
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A10.01
Eliminació de marges (tanques i bardisses o arbusts)
VVAA (2009)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Pèruda de naturalitat i grau de maduresa de la massa del bosc de ribera.
Camprodon (2007)
B02.04
Eliminació d'arbres morts o deteriorats - Pèrdua de la qualitat dels hàbitats forestals.
Palomo et al. (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
C03.03
Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.
Palomo et al. (2007)
E01.04
Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.
Palomo et al. (2007)
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fernández-Gutiérrez (2002)
G01.04.02
Espeleología. Augment de la presència humana en coves i avencs.
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
L09
Incendi (natural) - Increment de la freqüéncia.
PCSB (2010)
M
Canvi climàtic
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
176298 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Conservació de punts d'aigua propers a zones forestals com a llocs d'alimentació preferent
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
P - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de l'ús de permetrines enlloc d'organoclorats per al tractament de la fusta d'edificacions amb presència de l'espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. Individus colònies de cria
Unitats:
Màxim i mitjana del Nre. d'Individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: