Orthotrichum rogeri (Orthotrichum rogeri)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Molsa que forma coixinets ben definits sobre troncs i roques. L’esporòfit queda amagat ente els fil·lidis i la càpsula, que ovalada porta 8-16 estries groguenques.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
4 nº UTM10
5,41
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Qualitat de les dades:
Observacions:

Distribució
No es coneix amb precisió la seva àrea de distribució, però sembla que aquesta molsa és força localitzada en boscos del Pallars Sobirà i del Cadí-Moixeró.
Font: SBPA (2013) & UAB (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
1 nº UTM10
25
25
ES0000022 - Aigüestortes probable
2 nº UTM10
50
50
ES5130003 - Alt Pallars segura
3 nº UTM10
75
75
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Estratègia per la conservació de la biodiversitat Amenaçada
Catalunya
ICHN (1999)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Fragmentació de les seves poblacions
Gisbert i García-Perea (2004)
A04.01
Sobrepastura (ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges).
Rothero (2008)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
B02.04
Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Rothero (2008)
B02.04
Eliminació d'arbres morts o deteriorats
Rothero (2008)
F04
Recol·lecció de molses pel pessebre.
G01.04.01
Muntanyisme. Excessiu trepig i compactació del sòl.
K01
Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.
L09
Incendi (natural)
Vigo et al. (2008)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Font:
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
4 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Conservació dels peus de Salix caprea, Sambucus racemmosa i altres caducifolis on es troba associada la molsa
- Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Recompte en parcel·les
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)