Rhinolophus euryale (Rhinolophus euryale)

Ratpenat mediterrani de ferradura

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de ferradura mediterrani és una espècie de quiròpter de mida mitjana, similiar a altres espècies del gènere Rhinolophus de les quals es diferencia per la forma de la sella nasal, que és punxeguda i lleugerament inclinada. La seva longitud total (del cap a la cua) està entorn als 6-9 cm, amb una envergadura d’uns 35-40 cm i un pes de 7-16 grams. És una espècie termòfila, predominantment cavernícola tant per la cria com per la hivernada. Depèn d'espais forestals heterogenis i cultius tradicionals, situats a prop de zones amb abundància de refugis. S'alimenta principalment d'arnes nocturnes, encara que també aprofiten explosions demogràfiques de petits escarabats del gènere Rhizotrogus.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
No es coneix amb precisió la seva distribució a la regió alpina, tot i que sembla ser present àmpliament des del Ripollès a la Vall d'Aran. Es localitza principalment en zones de baixa altitud associades als dominis de rouredes i alzinars.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
6649,52 ha
11,65
10,35
0,62
ES0000022 - Aigüestortes segura
620,71 ha
1,11
0,97
0,06
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
120,15 ha
1,96
0,19
0,01
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser probable
ES5120003 - Serra Cavallera probable
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
16,13 ha
3,94
0,03
0
ES5120022 - Riu Duran probable
ES5120024 - Montgrony probable
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
13,55 ha
0,1
0,02
0
ES5120027 - Rasos de Tubau probable
ES5120028 - Vall del Rigart probable
ES5130002 - Riu Verneda probable
7 ha
9,28
0,01
0
ES5130003 - Alt Pallars segura
4507,47 ha
5,83
7,02
0,42
ES5130004 - Baish Aran probable
2690,07 ha
21,61
4,19
0,25
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon probable
460,89 ha
6,71
0,72
0,04
ES5130006 - Estanh de Vielha probable
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
4,54 ha
2,1
0,01
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats probable
900,76 ha
4,89
1,4
0,08
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
1,92 ha
2,28
0
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
402,31 ha
3,11
0,63
0,04
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
254,69 ha
0,79
0,4
0,02
ES5130019 - Estany de Montcortès probable
23,22 ha
51,59
0,04
0
ES5130022 - La Torrassa probable
ES5130023 - Beneïdor segura
327,38 ha
78,63
0,51
0,03
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
577,54 ha
45,09
0,9
0,05
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
1166,74 ha
13,43
1,82
0,11
ES5130034 - Riu Garona probable
118,38 ha
55,73
0,18
0,01
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació de les pràctiques agràries.
Gohiti i Aihartza (2007)
A07
Ús indescriminat de plaguicides inespecífics.
Gohiti i Aihartza (2007)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Camprodon (2007)
C03.03
Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.
Gohiti i Aihartza (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
D01
Atropellaments.
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fernández-Guitiérrez (2002)
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleología. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.
Gohiti i Aihartza (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Gohiti i Aihartza (2007)
L
Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els refugis.
Gohiti i Aihartza (2007)
L09
Incendi (natural)
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
64244 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Regulació de l'ús de plaguicides, en especial l'aplicació de tractaments per al control de plages per a pins (principalment processionaria), en zones importants de l'espècie potenciant els tractaments dels pins amb Bacillus thuringiensis a la tardor
Investigació i estudis
P - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
PSCB (2009); MARM (2007)
Indicador:
Nre. Individus colònies de cria
Unitats:
Màxim i mitjana del Nre. d'Individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: