Rhinolophus ferrumequinum (Rhinolophus ferrum-equinum)

Ratpenat gran de ferradura

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de ferradura gros és una espècie de quiròpter propi del sud de la regió Paleàrtica. És el representant del gènere Rhinolophus més gran de la Península ibèrica, podent arribar fins als 31 grams de pes. És una de les espècies més ubiqüistes, mostrant una preferència pels hàbitats arbrats en biòtops oberts. Pot utilitzar refugis de diferent naturalesa com ara cavitats, mines, túnels, etc. principalment a l’hivern. Sobretot durant la època de cria, també podem trobar-lo en construccions humanes coma ara en golfes, bodegues, etc. El seu rang altitudinal pot anar des del nivell del mar fins als 1.600 metres d'altitud.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Alpina
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Alpina
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
184366,3 ha
35,43
32,47
6,41

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
Espècie més aviat escassa i força localitzada a la regió alpina. S'ha trobat a les parts baixes de les valls des de la Vall d'Aran al Ripollès. Sembla distribuir-se més extensament a les àrees dels Prepirineus meridionals.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
14514,83 ha
25,43
7,87
0,5
ES0000022 - Aigüestortes segura
3066,06 ha
5,47
1,66
0,11
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
350,53 ha
5,72
0,19
0,01
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser probable
938,6 ha
7,5
0,51
0,03
ES5120003 - Serra Cavallera probable
6378,39 ha
99,95
3,46
0,22
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
92,56 ha
22,58
0,05
0
ES5120022 - Riu Duran probable
ES5120024 - Montgrony probable
3379,58 ha
88,85
1,83
0,12
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós probable
653,75 ha
4,91
0,35
0,02
ES5120027 - Rasos de Tubau probable
296,65 ha
46,03
0,16
0,01
ES5120028 - Vall del Rigart probable
156,47 ha
74,42
0,08
0,01
ES5130002 - Riu Verneda probable
15,63 ha
20,71
0,01
0
ES5130003 - Alt Pallars segura
3703,6 ha
4,79
2,01
0,13
ES5130004 - Baish Aran probable
8751,2 ha
70,29
4,75
0,3
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon probable
2049,8 ha
29,83
1,11
0,07
ES5130006 - Estanh de Vielha probable
28,88 ha
100
0,02
0
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
2,27 ha
1,05
0
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
11604,31 ha
63,02
6,29
0,4
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
2,75 ha
3,27
0
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
402,31 ha
3,11
0,22
0,01
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
739,72 ha
2,28
0,4
0,03
ES5130019 - Estany de Montcortès probable
23,32 ha
51,81
0,01
0
ES5130022 - La Torrassa probable
25 ha
41,96
0,01
0
ES5130023 - Beneïdor probable
416,33 ha
100
0,23
0,01
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
852,22 ha
66,54
0,46
0,03
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
6,04 ha
0,16
0
0
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
1210,39 ha
13,94
0,66
0,04
ES5130034 - Riu Garona probable
193,81 ha
91,25
0,11
0,01
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Pèrdua d'hàbitats importants per la seva alimentació
Guixé (2010)
A07
Plaguicides agrícoles i forestals. Fumigacions abusives en àrees cultivades.
Palomo et al. (2007)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Camprodon (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
C03.03
Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.
Palomo et al. (2007)
D01
Noves infraestructures viàries. Atropellaments.
Palomo et al. (2007)
E01.01
Construcció de nous nuclis de població i l’augment de segones residències en zones de muntanya.
Guixé (2010)
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fernández-Guitiérrez (2002)
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)
L
Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els refugis.
Palomo et al. (2007)
L09
Incendi (natural)
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
184366 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada

Mesures de conservació
Subvencions/indemnitzacions
- Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada, edificacions amb presència de l'especie)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de l'ús de permetrines enlloc d'organoclorats per al tractament de la fusta d'edificacions amb presència de l'espècie
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Construcció o adequació d'infraestructures
- Adequació d'alguna edificació de propietat pública com a refugi de l'espècie, preferiblement propers a llacunes.
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
PSCB (2009); MARM (2007)
Indicador:
Nre. Individus colònies de cria
Unitats:
Màxim i mitjana del Nre. d'Individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: