Rhinolophus hipposideros (Rhinolophus hipposideros)

Ratpenat petit de ferradura

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de ferradura petit és un quiròpter és el representant més petit de la seva família a la nostra regió, amb un avantbraç de 35 a 39 mm de llargada. Orelles grans i amples a la base i punxegudes a l’extrem. Ferradura (excrescència nasal) amb sella estreta, i projecció superior curta i arrodonida, mes petita que la projecció inferior. La membrana alar s’insereix en el turmell. Pelatge dorsal de color bru, fosc i ventral gris clar. Joves amb el pelatge suau, de color gris fosc. En estat de repòs, pengen del sostre totalment embolcallats amb les ales. Fórmula dentària: 1.1.2.3/2.1.3.3. Emissió ultrasònica mitjançant polsos de freqüència constant (CF) d’entre 40-69 ms de durada, i amb una freqüència de màxima energia entre els 105 i 112 Khz. Els seus refugis es troben en construccions humanes i en cavitats naturals o artificials. Pot trobar-se en molts ambients diferents, preferentment en zones forestals properes als refugis i amb presència d’aigües superficials.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Qualitat de les dades:
Observacions:

Distribució
La seva distribució és àmplia a la regió alpina, on s'ha localitzat pràcticament a totes les comarques.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Alpina dels espais de Natura 2000
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Alpina
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
23721,65 ha
41,56
8,2
1,43
ES0000022 - Aigüestortes segura
8014,9 ha
14,3
2,77
0,48
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
350,53 ha
5,72
0,12
0,02
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
1928,52 ha
15,41
0,67
0,12
ES5120003 - Serra Cavallera segura
4550,33 ha
71,3
1,57
0,27
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
92,56 ha
22,58
0,03
0,01
ES5120022 - Riu Duran probable
37,62 ha
36,62
0,01
0
ES5120024 - Montgrony probable
882,27 ha
23,19
0,31
0,05
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
570,21 ha
4,28
0,2
0,03
ES5120027 - Rasos de Tubau probable
296,65 ha
46,03
0,1
0,02
ES5120028 - Vall del Rigart probable
205,81 ha
97,88
0,07
0,01
ES5130002 - Riu Verneda probable
62,99 ha
83,46
0,02
0
ES5130003 - Alt Pallars segura
22279,4 ha
28,81
7,7
1,34
ES5130004 - Baish Aran probable
9674,19 ha
77,7
3,35
0,58
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
1825,75 ha
26,57
0,63
0,11
ES5130006 - Estanh de Vielha probable
28,88 ha
100
0,01
0
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
179,69 ha
82,95
0,06
0,01
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats probable
11634,52 ha
63,18
4,02
0,7
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
16,96 ha
20,16
0,01
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
402,31 ha
3,11
0,14
0,02
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
739,72 ha
2,28
0,26
0,04
ES5130019 - Estany de Montcortès probable
23,32 ha
51,81
0,01
0
ES5130022 - La Torrassa probable
59,58 ha
100
0,02
0
ES5130023 - Beneïdor segura
416,33 ha
100
0,14
0,03
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
852,22 ha
66,54
0,29
0,05
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs probable
188,39 ha
5,04
0,07
0,01
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
1210,39 ha
13,94
0,42
0,07
ES5130034 - Riu Garona probable
203,76 ha
95,93
0,07
0,01
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estat de conservació
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Principals causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació de les pràctiques agràries.
Palomo et al. (2007)
A07
Abús de pesticides i plaguicides agrícoles i forestals.
Palomo et al. (2007)
B02.03
Eliminació del sotabosc
C03.03
Mort en parcs eòlics i altres infraestructures urbanes.
Palomo et al. (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
E06
Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.
Palomo et al. (2007)
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fèrnàndez - Gutiérrez (2002)
G01.04.02
Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
289183 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Vigilància
- Augment de la vigilància en els punts de cria i d’hivernada més importants per evitar molèsties a les poblacions de l'espècie
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
- Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de l'ús de permetrines enlloc d'organoclorats per al tractament de la fusta d'edificacions amb presència de l'espècie
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Investigació i estudis
P - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus .Indicador:
Abundància
Font:
PSCB (2009); MARM (2007)
Indicador:
Nre. Individus colònies de cria
Unitats:
Màxim i mitjana del Nre. d'Individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus .Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: