4090-Matollars xerocàntics endèmics oromediterranis

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Poblaments subarbustius, de 20-40 cm d’alçària, poc densos, dominats per plantes espinoses en forma de coixinet, entre les quals creixen plantes herbàcies.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
31.71 Matollars xeroacàntics de Genista horrida, calcícoles, de carenes i vessants pedregosos, ventosos, dels Pirineus centrals ALP
31.744 Matollars xeroacàntics d'eriçó (Erinacea anthyllis), calcícoles, de carenes i vessants ventosos, amb sòl esquelètic, dels Prepirineus i de les muntanyes catalanídiques centrals i meridionals MED
31.7E Matollars nans d'Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, calcícoles, de vessants solells, pedregosos, de l'alta muntanya pirinenca ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
31n Matollars xeroacàntics de Genista horrida, calcícoles, de carenes i vessants pedregosos, ventosos, dels Prepirineus centrals
31o Matollars xeroacàntics d'eriçó (Erinacea anthyllis), calcícoles, de carenes i vessants ventosos, amb sòl esquelètic, dels Prepirineus i de les muntanyes catalanídiques centrals i meridionals

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzat en dues àrees de la serra de Cardet i Massivert, aprop del Pont de Suert (Alta Ribagorça).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
49,82 ha
2
24,91+-32,76
0,01
3,9

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES0000022 - Aigüestortes puntual
2 localitats
0
0
0
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Favorable Espanya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.71 19 4
31.744 21 2
31.7E 15 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura - Les formacions secundàries, que envaeixen pastures amb poca pressió ramadera, evolucionen naturalment cap al bosc.
B01 Aforestació de boscos en camp obert
J01.01 Cremes intencionades crema activa de vegetació existent - Per millora de pastures.
K02.02 Acumulació de matèria orgànica - Per aport d'excrements.
M Canvi climàtic

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
50 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat
-
Aconseguir un nivell elevat favorable de cobertura de les espècies característiques
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Mantenir la cobertura arbória a uns nivells favorables per la conservació de l'hàbitat

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Promoció d'accions per a la mitigació dels efectes del canvi climàtic sobre l'hàbitat.
- Limitació de les activitats ramaderes en zones afectades per incendis en els seus primers anys de regeneració.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
- Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
Conservació de sòls
- Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig i compactació excessiva que puguin ocasionar l'erosió del sòl
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi de l’efecte del pastoreig i els incendis en aquest hàbitat.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
Bonet et al. (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies i cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les en quadrats de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: >60% de cobertura de les espècies característiques i <30% d'arbòries
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Bonet et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Presència favorable i >10%, ausència desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Bonet et al. (2009)
Indicador:
Cobertura arbòria
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS i GAP LIGHT ANALYSER
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
>30% desfavorable i <15% bona i <10% de peus dispersos
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Diferència de la superfície entre els períodes mesurats