8110-Tarteres silícies medioeuropees i dels indrets freds i humits de l'alta muntanya (Galeopsietalia ladani i Androsacetalia alpinae)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Tarteres de pedra menuda o mitjana, colonitzades per herbes vivaces de mida més aviat petita.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
61.1113 Tarteres silícies amb Oxyria digyna, poc mòbils, dels obacs dels estatges alpí i subnival ALP
61.12 Pedrusques i clapers silicis, amb Epilobium collinum, Galeopsis spp.... de l'estatge montà ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
61a Pedrusques i clapers silicis, amb Epilobium collinum, Galeopsis pyrenaica,... de l'estatge montà

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Localitzats en vessants de l'estatge alpí dels Pirineus, principalment a l'alt Pallars i al P.N. d'Aigüestortes i zones d'influència (Vall d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà), així com de l'alt Ripollès.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
694,93 ha
66
10,53+-18,56
0,13
58,58
74,23

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes segura
140,55 ha
0,25
20,23
15,01
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
15,25 ha
0,12
2,19
1,63
ES5120024 - Montgrony segura
3,6 ha
0,09
0,52
0,38
ES5130003 - Alt Pallars segura
17,35 ha
0,02
2,5
1,85
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
230,32 ha
3,35
33,14
24,6

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

61.1113 16 4
61.12 14 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Pas freqüent de ramats domèstics, salvatges o de persones.
K01.01 Erosió

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
695 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser
ES5130003 Alt Pallars
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon

Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.)
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Cartografia temàtica
- Realització d'inventaris i cartografia sobre la dinàmica geomorfològica i morfodinàmica de les tarteres i els moviments de les roques.
Seguiment ecològic
- Seguiment dels nivells d'erosió de l'hàbitat a causa de la freqüentació humana.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: