8210-Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Fisiognomia força diversa segons la natura de la roca i la situació fisiogràfica; amb un recobriment variable de líquens i on les plantes superiors, si existeixen, resten limitades a escletxes, replanets i relleixos on s’acumula una mica de sòl. El recobriment de la vegetació normalment és baix, llevat dels casos en què hi ha poblacions importants d’orella d’ós, de molses o de petites mates (lluqueta nana, púdol menut...) arrapades a la roca. Les formes vegetals que hi predominen són hemicriptòfits en roseta, petits camèfits pulviniformes, nanofaneròfits, molses i líquens; moltes presenten adaptacions per suportar períodes de sequera.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
62.1111 Roques calcàries amb vegetació casmofítica, termòfila, de les contrades mediterrànies MED
62.1115 Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de les contrades mediterrànies ALP
62.12 Roques calcàries, amb Saxifraga media, Potentilla nivalis, P. alchemilloidis... de l'alta muntanya pirinenca ALP
62.151 Roques calcàries, amb Potentilla caulescens, Saxifraga longifolia, Asplenium fontanum... de l'estatge montà i de les muntanyes mediterrànies ALP
62.152 Roques calcàries ombrejades i sovint humides, amb diverses falgueres (Cystopteris fragilis...), dels estatges montà i subalpí ALP
62.1C* Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de l'estatge montà i de la muntanya mediterrània ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
62a Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterrànies càlides
62b Cingles i penyals calcaris de muntanya

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Bona distribució als ambients montans del Pirineu i del Prepirineu. Present a totes les comarques de la regió alpina.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
7056,19 ha
871
8,1+-18,83
1,36
60,87
27,88

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
2407,52 ha
4,22
34,12
9,51
37,57
ES0000022 - Aigüestortes segura
389,53 ha
0,7
5,52
1,54
6,08
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
2,36 ha
0,04
0,03
0,01
0,04
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
48,18 ha
0,38
0,68
0,19
0,75
ES5120003 - Serra Cavallera segura
37,53 ha
0,59
0,53
0,15
0,59
ES5120024 - Montgrony segura
29,49 ha
0,78
0,42
0,12
0,46
ES5120027 - Rasos de Tubau segura
8,13 ha
1,26
0,12
0,03
0,13
ES5130003 - Alt Pallars segura
491,54 ha
0,64
6,97
1,94
7,67
ES5130004 - Baish Aran segura
75,8 ha
0,61
1,07
0,3
1,18
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
168,63 ha
2,45
2,39
0,67
2,63
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
573,26 ha
3,11
8,12
2,27
8,94
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
15,12 ha
0,12
0,21
0,06
0,24
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
7,55 ha
0,02
0,11
0,03
0,12
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
37,17 ha
2,9
0,53
0,15
0,58
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
3,46 ha
0,09
0,05
0,01
0,05
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora absent
ES5130034 - Riu Garona segura
0,03 ha
0,01
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual: Cartografia dels hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2006)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

62.1111 14 1
62.1115 13 1
62.12 17 1
62.151 16 1
62.152 15 1
62.1C* 14 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01.05 Pressió d’una alta densitat de cabres, isard o cabres salvatges.
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - En petits enclavaments forestals amb presència de l'hàbitat.
C01.01 Extracció d'arena i grava
F04 Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya, especialment de l'escalada en espais amb presència de plantes rares o endèmiques.
L09 Incendi (natural) - En petits enclavaments forestals amb presència de l'hàbitat.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la superfície actual
Estat conservació favorable :
7056 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades.
Vigilància
- Control de la recol•lecció de plantes emprades en medicina popular presents en aquest hàbitat.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.)
P - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades.
Aprofitament sostenible Forestal
- Regulació de les tallades en zones ombrívoles dins de bosc amb presència de l'hàbitat
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Cartografia temàtica
- Realització d'inventaris i cartografia sobre la dinàmica geomorfològica i morfodinàmica de les tarteres i els moviments de les roques.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Fornós et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Fornós et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: