8340-Glaceres permanents

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Acumulacions de grans blocs de roca de mida mètrica o submètrica, que poden arribar a cobrir superfícies d’unes quantes hectàrees, encaixats en les parts deprimides del relleu. El poblament de plantes vasculars que duen és extremament espars i pobre, a més de poc específic, però les superfícies exposades dels blocs estan força colonitzades per líquens crustacis, i sobre els blocs més alterats hi pot haver plantes de fissures o de replanets. Cal tenir en compte que aquest hàbitat no queda definit solament per la morfologia, sinó sobretot per la gènesi i la dinàmica.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
63.2 Glaceres rocalloses ALP

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es localitza quasi íntegrament a les parts alpines del Parc Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (baix Vall d'Aran, Alta Ribagorça i baix Pallars Sobirà).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
185,5 ha
35
5,3+-6,61
0,04
98,22
100

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes segura
182,2 ha
0,33
98,22
98,22
85,99
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser absent
ES5130003 - Alt Pallars absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconegut Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

63.2 13 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
G01.04.01 Muntanyisme. Trepig que afavoreix el desgel.
G01.06 Esquí, descens lliure fora pistes - Trepig que afavoreix el desgel.
K01.01 Erosió
M01.01 Canvis tèrmics (e.g. pujada de la temperatura i temperatures extremes) - Augment de les temperatures.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
186 ha

Mesures de conservació

Regulació de l'ús públic
P - Ordenació de la freqüentació turística.
Seguiment ecològic
- Seguiment de l'evolució del gruix de gel i la superfície ocupada per l'hàbitat en relació a l'augment de les temperatures.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Chueca i Julián (2009)
Indicador:
Àrea ocupada per fotografia aèrea obliqua
Unitats:
ha
Metodologia:
GIS
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: