9180*-Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos mixtos, amb molta diversitat d’espècies, tant montanes com subalpines, en els quals els arbres més abundants són els tells, freixes, l’erable, l’oma, el gatzerí, el freixe i la moixera de guilla. També s’hi poden trobar, però, altres espècies, com ara cirerers, trèmols, aurons, etc. A l’estrat arbustiu, sovint ben constituït, hi predomina l’avellaner. L’heura pot ser abundant, tant entapissant el terra com enfilant-se pels troncs.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
41.44 Boscos caducifolis mixts, sovint amb tells (Tilia spp.), dels engorjats i dels vessants ombrívols, pirenaico-cantàbrics ALP
41.47* Boscos caducifolis mixts, sovint amb erable (Acer platanoides), dels vessants pedregosos i ombrívols dels estatges altimontà i subalpí dels Pirineus centrals ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
41f Boscos caducifolis mixts, sovint amb tells (Tilia spp.), higròfils, dels engorjats i dels vessants ombrívols, pirinencs
41g Boscos caducifolis mixts, sovint amb erable (Acer platanoides), dels vessants pedregosos i ombrívols dels estatges altimontà i subalpí dels Pirineus centrals

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Escassament a molts racons del Pirineu i en més extensió a l'obaga de la Bonaigua i en torrents de l'obaga de l'Orri (Pallars Sobirà), barrancs de Vilamala i Bastets (Solsonès), obaga dels Rasos de Peguera, als costers de Gisclareny (Berguedà) i a l'obaga de Campelles (Ripollès).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
176,39 ha
23
7,67+-11,7
0,03
55,91
52,67

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
0 ha
0
0
0
ES0000022 - Aigüestortes segura
49,86 ha
0,09
28,27
14,89
ES5120003 - Serra Cavallera segura
30,47 ha
0,48
17,27
9,1
ES5130003 - Alt Pallars segura
3,78 ha
0
2,14
1,13
ES5130004 - Baish Aran segura
0 ha
0
0
0
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
9,93 ha
0,14
5,63
2,96
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
2,78 ha
0,02
1,58
0,83
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130034 - Riu Garona segura
1,8 ha
0,85
1,02
0,54

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.44 17 4
41.47* 21 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
B Tallades forestals inadequades, amb pèrdua o reducció de l'hàbitat.
D01.01 Senders, pistes, carrils per a bicicletes

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
176 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir uns nivells favorables de presència d'espècie de falguera al sotabosc
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5120003 Serra Cavallera
ES5130003 Alt Pallars
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon
ES5130010 Serra de Boumort- Collegats

Gestió preventiva
P - Prohibició de la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Cobertura de molses i falgueres al sòl
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
HEL>1
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies arbòries
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Freqüència de falgueres
Unitats:
Índex de Dominància
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable:<50% espècies característiques
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Cobertura acumulada dels tres estrats
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: