9560*-Boscs endèmics de Juniperus spp. (*)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscs de Juniperus thuriferae ubicats sobre substrats calcàris. J. thurifera és una espècie iberonordafricana pròpia de climes molt continentals, freds a l'hivern i amb una forta sequera estival. El sabinar àlbar forma boscs oberts que porten un mantell arbustiu adaptat a la llum directa (Juniperus communis, Genista pumila, Erinacea anthyllis, Artemisia pedemontana, Festuca hystrix, etc.).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
En els Pirineus només es coneixen 3 àrees o poblacions de savina turífera, totes al sector central de la serralada, dues de les quals al vessant nord i una, la catalana, al vessant sud en el Pallars. Al Pallars s'han localitzat poblacions a la Vall Ferrera, la vall de Cardós i la vall de la Noguera Pallaresa.
Font: Distribució de Juniperus thurifera. Aymerich(2007)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
357,08 ha
98
3,64+-7,1
0,07
32,29
100

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES5130003 - Alt Pallars segura
115,31 ha
0,15
32,29
32,29

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)


Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura. Dificulta la regeneració natural de l'espècie ja que erosionen el sòl i s'alimenten de les plàntules.
D01.01 Creació de noves pistes forestals per l'explotació forestal de boscos propers.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Efectes sobre la regeneració natural.
J01.01 Cremes intencionades crema activa de vegetació existent - Per millora de pastures.
K04.01 Competència (flora) - Desplaçament per part d'altres arbres i arbusts.
L09 Incendi (natural) - Destrucció directa i fragmentació de poblacions.
M02 Canvis en les condicions biòtiques - Augment de la competència pels recursos.

Tendència de l'hàbitat

Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
2000-2007
Font:
Montesinos et al (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
357 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Prohibició de les cremes controlades en un perímetre de seguretat al voltant de l'hàbitat.
Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els casos on es denoti problemes greus de regeneració o en les plantes productores de fruits.
Gestió de formacions vegetals
- Realització de perímetres de seguretat al voltant de l'hàbitat amb una gestió orientada a minimitzar el combustible per reduir el risc d'incendis.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Manteniment de les formacions mixtes de savina i roure per la seva singularitat
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, especialment on es denoti problemes greus de regeneració, especialment de plantes productores de fruits
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Cartografia temàtica
P - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia a petita escala d'aquest hàbitat
Inventaris - catàlegs
- Delimitació dels nuclis primaris de Juniperus thurifera com a pilars bàsics per la conservació de l'espècie.
Investigació i estudis
- Estudi dels processos i la tendència natural de l'hàbitat per poder dissenyar una estratègia sòlida de gestió.
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Montesinos et al. (2011)
Indicador:
Índex de danys
Unitats:
Índex
Metodologia:
transecte de 10×1.000 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Montesinos et al. (2011)
Indicador:
Índex de regeneració
Unitats:
Índex
Metodologia:
transecte de 10×1.000 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Montesinos et al. (2011)
Indicador:
Índex de reproducció
Unitats:
Índex
Metodologia:
transecte de 10×1.000 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Montesinos et al. (2011)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència espècies característiques: favorable i >10%,. Ausència i presència de plantes nitròfiles:desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: