Barbastella barbastellus (Barbastella barbastellus)

Barbastella

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de bosc és un quiròpter de grandària mitjana (avantbraç d’uns 39mm i 10 gr. de pes), que pot arribar als 30 cm d’envergadura i presenta una coloració general molt fosca, gairebé negra. El seu vol és ràpid i àgil. Ratpenat poc gregari, la mida de les colònies solen ser de pocs individus, normalment per sota dels 15 exemplars. Espècie citada habitualment en zones muntanyoses i associat a zones forestals, ones refugia tant en arbres, com en cases i refugis subterranis, en aquest últim cas sobretot a l'hivern.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
416445,62 ha
15,49
46,65
52,28

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:

Distribució
Espècie distribuïda per bona part de la regió mediterrània, associada als sectors més forestats de muntanya. La seva presència i densitat pot ser molt irregular, ja que ve determinada per l'estructura del bosc amb presència d'arbres vells i morts, més que per l'extensió de la massa arbrada. Ben present als Ports de Tortosa, Garrotxa, Osona i bona part de la Catalunya Central i les serres del Prelitoral. Es mostra el model potencial de distribució.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
4291,3 ha
7,52
1,03
0,54
ES0000022 - Aigüestortes probable
482,8 ha
0,86
0,12
0,06
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
5779,92 ha
94,28
1,39
0,73
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
19526,58 ha
68,36
4,69
2,45
ES5110009 - Riera de Merlès segura
61,6 ha
2,04
0,01
0,01
ES5110016 - Riera de Sorreigs probable
265,85 ha
92,74
0,06
0,03
ES5110024 - Serra de Collserola segura
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
36498,48 ha
95,56
8,76
4,58
ES5120003 - Serra Cavallera probable
3,45 ha
0,05
0
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
15211,74 ha
100
3,65
1,91
ES5120008 - Estany de Banyoles probable
1061,57 ha
99,77
0,25
0,13
ES5120011 - Riberes del Baix Ter absent
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc probable
3426,07 ha
100
0,82
0,43
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
317,27 ha
77,42
0,08
0,04
ES5120020 - Riu Llémena segura
155,28 ha
80,04
0,04
0,02
ES5120021 - Riu Fluvià probable
596,83 ha
47,44
0,14
0,07
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques probable
7,47 ha
14,56
0
0
ES5120027 - Rasos de Tubau probable
347,88 ha
53,97
0,08
0,04
ES5120029 - Riu Brugent probable
55,27 ha
80,89
0,01
0,01
ES5130002 - Riu Verneda segura
4,15 ha
5,5
0
0
ES5130003 - Alt Pallars probable
4050,96 ha
5,24
0,97
0,51
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
10,72 ha
4,95
0
0
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul probable
6344,29 ha
93,59
1,52
0,8
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan probable
3604,09 ha
97,17
0,87
0,45
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats probable
6077,96 ha
33,01
1,46
0,76
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
4869,19 ha
37,67
1,17
0,61
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
106,29 ha
0,33
0,03
0,01
ES5130019 - Estany de Montcortès probable
21,69 ha
48,19
0,01
0
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
428,53 ha
33,46
0,1
0,05
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs probable
3547,56 ha
94,96
0,85
0,45
ES5130028 - Ribera Salada probable
791,55 ha
14,34
0,19
0,1
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
6557,55 ha
75,51
1,57
0,82
ES5140008 - Muntanyes de Prades probable
16900,03 ha
55
4,06
2,12
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia probable
16411,34 ha
66,9
3,94
2,06
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
34270,15 ha
66,31
8,23
4,3
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
2204,4 ha
11,29
0,53
0,28
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A11
Reducció de les rouredes i altres masses de caducifolis en zones prioritaries per l'especie.
Guixé (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Reducció de masses forestals madures.
Palomo et al. (2007)
B02.04
Gestió inadequada amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.
Camprodon (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis vells.
Guixé (2010)
L
Processos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els seus refugis.
Palomo et al. (2007)
L09
Incendi (natural)
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
416446 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura forestal adequada per l'espècie
-
Assegurar de mantenir una estructura i qualitat de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts
- Foment de la mescla de caducifolis a les pinedes, especialment de roures, ja que formen cavitats amb major facilitat que altres arbres
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
- No realització d'estassades fortes de sotabosc en zones importants per a l'espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nombre de contactes auditius/minut
Unitats:
Nre individus/minut
Metodología:
Punt d'escolta d'ultrasons de 10 minuts
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nombre de contactes auditius
Unitats:
Nre contactes/minut
Metodología:
Punt d'escolta d'ultrasons de 5 - 10 minuts
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Modelització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: