Cerambyx cerdo (Cerambyx cerdo)

Banyarriquer del roure

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Aquest coleòpter es coneix popularment com a banyarriquer i és una espècie d'escarbat gros, de cos esvelt i de llargues antenes, encara més en els mascles. Tot ell és de color negre llustrós i elegant, amb l'excepció de l'extrem dels èlitres, d'un to caoba. Les larves s'alimenten de fusta de roures, alzines i avellaners.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
44 nº UTM10
12,9
95,65

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Viñolas y Vives (2010a)
Qualitat de les dades:
0
Observacions:
Nuclis poblacionals coneguts a Catalunya: 49 (20% del total espanyol).

Distribució
Espècie ben distribuïda per tota l'àrea mediterrània, associada a boscos planifolis de la muntanya mitjana.
Font: VVAA (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES0000022 - Aigüestortes absent
ES5110001 - Massís del Montseny segura
5 nº UTM10
11,36
10,87
ES5110005 - Sistema transversal Català probable
4 nº UTM10
9,09
8,7
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
3 nº UTM10
6,82
6,52
ES5110018 - Valls de l'Anoia probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5110019 - Carbassí segura
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5110021 - Riera de la Goda probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5110022 - Capçaleres del Foix probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5110024 - Serra de Collserola segura
3 nº UTM10
6,82
6,52
ES5110025 - Riu Congost probable
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
3 nº UTM10
6,82
6,52
ES5120003 - Serra Cavallera probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà probable
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5120007 - Cap de Creus segura
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
ES5120009 - Basses de l'Albera probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5120010 - Les Gavarres segura
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5120012 - Les Guilleries probable
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5120013 - Massís de les Cadiretes probable
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5120014 - L'Albera segura
4 nº UTM10
9,09
8,7
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5120021 - Riu Fluvià probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5120025 - Garriga d'Empordà probable
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5130027 - Obagues de la riera de Madrona probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5130028 - Ribera Salada probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5130039 - Vall la Vinaixa probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5140003 - Ribera de l'Algars probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
4 nº UTM10
9,09
8,7
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre probable
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase probable
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
2 nº UTM10
4,55
4,35
ES5140019 - Riu Gaià probable
1 nº UTM10
2,27
2,17
ES5140021 - Obagues del riu Corb segura
1 nº UTM10
2,27
2,17
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A07
Fumigacions agrícoles.
Viñolas y Vives (2010a)
A10.01
Eliminació de tanques arbrades i arbustives.
Viñolas y Vives (2010a)
B02.03
Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.
Viñolas y Vives (2010a)
B02.04
Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa forestal.
Viñolas y Vives (2010a)
B02.04
Reducció de la fusta morta disponibible per l'espècie.
Viñolas y Vives (2010a)
F03.02.01
Recol·lecció d'insectes.
Viñolas y Vives (2010a)
L09
Incendi (natural)
Vigo et al. (2008)

Tendència de l'espècie
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Font:
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
44 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica forestal adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Cartografia temàtica
P - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
- Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Viñoles i Vives (2010)
Indicador:
Nre de captures/trampes
Unitats:
Nre individus/nit
Metodología:
Trampeig d'intercepció de vol amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)