Chondrostoma toxostoma (Chondrostoma toxostoma)

Madrilla

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

La madrilla és un peix de la família dels ciprínids d'uns 20 cm de llargària. Té el cos allargat, el cap relativament petit i la boca situada a la part inferior. El llavi inferior és gruixut i presenta una làmina còrnea arquejada. Les aletes són llargues, la dorsal té vuit radis ramificats i la anal de vuit a deu. S'alimenta bàsicament d'algues diatomees, arrencant-les tot brostejant la superfície de les pedres. És de costums gregaris i de fons. Típicament reòfila, prefereix trams de corrent, tot i que pot sobreviure en la calma dels rabeigs sempre que pugui remuntar el riu cap als trams alts a l’època de fresa, d’abril a juny. Es reprodueix als 2 o 3 anys.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
99 nº UTM10
29,03
86,09

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Doadrio, I. (2001).
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:

Distribució
Endèmica de la conca de l'Ebre, d'on s'extén a les Nogueres i al Segre a tot els seus trams. A les últimes dècades s'ha naturalitzat també a la conca del Llobregat i Cardener i ha estat translocada en alguns trams de les conques dels rius Francolí i Fluvià.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
4 nº UTM10
4,04
3,48
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
4 nº UTM10
4,04
3,48
ES5130002 - Riu Verneda segura
1 nº UTM10
1,01
0,87
ES5130003 - Alt Pallars segura
1 nº UTM10
1,01
0,87
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
1 nº UTM10
1,01
0,87
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
4 nº UTM10
4,04
3,48
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
6 nº UTM10
6,06
5,22
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
8 nº UTM10
8,08
6,96
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
8 nº UTM10
8,08
6,96
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
4 nº UTM10
4,04
3,48
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
4 nº UTM10
4,04
3,48
ES5130030 - Estanys de Basturs absent
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
5 nº UTM10
5,05
4,35
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
15 nº UTM10
15,15
13,04
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
8 nº UTM10
8,08
6,96
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
B
Deteriorament del bosc de ribera.
Doadrio (2001)
C01.01
Extracció d'arena i grava - Alteració del fons del curs fluvial.
Doadrio (2001)
G02
Instalacions esportives i d'oci
H01.08
Vessaments urbans, industrials o agrícoles.
Doadrio (2001)
I01
Peixos al·lòctons i espècies invasores com el visó americà.
Doadrio (2001)
J02.03
Canalització i desviaments d'aigua
Doadrio (2001)
J02.05
Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny que afecta a la seva ecologia i dinàmica poblacional.
Doadrio (2001)
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge
Doadrio (2001)
J02.12
Dics, murs de contenció, platges artificials (general)
Doadrio (2001)
K01.03
Dessecació
Doadrio (2001)
K02.03
Eutrofització de les aigües.
0
K04.01
Competència amb altres espècies.
0
L08
Grans riuades.
VVAA (2009)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
SBiPA (2012c)
Observacions
Declivi poblacional segons criteri d’experts.
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Pròxims anys
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
Doadrio, I. (2001).
Observacions
S'estima una regressió del 20% en la seva àrea de distribució actual i de la qualitat dels seus hàbitats a nivell estatal (Doadrio, 2001).
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda dins de la conca de l'Ebre
Estat de conservació favorable:
99 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
- Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
- Coordinació amb els documents derivats de la Directiva Marc de l'Aigua en la definició i aplicació dels objectius i mesures de conservació en els documents de planificació de la gestió que es derivin del present Instrument
Control d'espècies exòtiques
- Control i eradicació d'espècies exòtiques en les masses d'aigua rellevants per a l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P - Construcció d'escales de peixos o altres sistemes per assegurar la continuïtat natural del curs fluvial en preses, canals o altres elements existents, tant en zones amb presència actual com potencial de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
MARM (2011)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre individus/m3 d'aigua
Metodología:
Pesca elèctrica en 100 m de riu
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anualment (tardor)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: