Cypripedium calceolus (Cypripedium calceolus)

Sabateta de la Mare de Déu

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Orquídia perenne de tija llarga de fins a uns 70 cm. Fulles de 6,5-18 cm, simples i esparses, ovades o subel•líptiques, pubescens d’un verd viu. Flors hermafrodites agrupades en una inflorescència amb 1-2 flors. Viu en boscos mesòfils de faig i pi roig de fort pendent i orientats al nord entre 1250 i 1550 m d’altitud.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
145,27 ha
0,01
91,79

Estima de la població de l'especie
Estima:
>243 individus
Any de l'estima:
1999
Àmbit:
Catalunya
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
Estima per al total de Catalunya

Distribució
Aquesta orquídia es troba localitzada en algunes fagedes dels Prepirineus orientals. A la regió mediterrània es troba al Catllaràs (Berguedà) i a l'extrem oriental dels Rasos de Tubau (Ripollès).
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
89,25 ha
1,46
61,44
34,87
ES5120027 - Rasos de Tubau segura
44,09 ha
6,84
30,35
17,22
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Fragmentació de les seves poblacions
A04.01
Sobrepastura per ramaderia i degut a altes densitats d’ungulats salvatges.
Sáez et al. (2010)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics - Afectacció sobre els insectes polinitzadors.
0
B
Pèrdua de naturalitat, estructura i condicions microclimàtiques de la massa forestal.
Sáez et al. (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie.
Sáez et al. (2010)
E01.04
Obres civils i noves infraestructures o vies de comunicacions en àrees crítiques per l’espècie.
Sáez et al. (2010)
F04
Recol•lecció i tràfic d’orquídies.
Sáez et al. (2010)
G01.08
Excessiu trepig, en especial de naturalistes i fotògraf amb l’efecte de destrucció directa de peus en estat vegetatiu i de compactació del sòl.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Periode estudiat:
1999 - 2011
Qualitat de les dades:
Pobra
Font:
Aymerich com pers (2011)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
Extensió p.:145,3/real:10 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims a tota l'àrea de distribució coneguda

Mesures de conservació
Vigilància
P - Vigilancia i regulació estricta de les visites a les zones amb presència de l'espècie per evitar danys involuntaris
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Incorporació dels requeriments de l'espècie (manteniment de cobertura arbòria en condicions de mitja ombra) en la planificació forestal de les zones on l'espècie és present
Seguiment ecològic
- Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre. Individus florits i no florits/m2
Metodología:
Recompte de població
Àmbit:
ENPE/Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: