Eriogaster catax (Eriogaster catax)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Lepidòpter nocturn de color marronós ataronjat amb dos ulls blancs a les ales anteriors. Viu en zones de muntanya, principalment associat a boscos caducifolis.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
3 nº UTM10
0,88
42,86

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Romo et al. a VVAA (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
No es coneix del tot bé la seva distribució actual, però sembla trobar-se als llindars de fagedes i boscos caducifolis humits de la regió mediterrània entre els 800 i els 1.500 m. Es localitza principalment a Osona i la Garrotxa.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
2 nº UTM10
66,67
28,57
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines probable
1 nº UTM10
33,33
14,29
ES5120003 - Serra Cavallera absent
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa probable
1 nº UTM10
33,33
14,29
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
2 nº UTM10
66,67
28,57
ES5120021 - Riu Fluvià probable
1 nº UTM10
33,33
14,29
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Dades insuficients
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació de les pràctiques agràries.
Romo et al.(2010a)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics - Augment dels tractament inespecífics en els hàbitats de l'espècie.
Romo et al.(2010a)
B02.01
Reforestacions inadequades.
Romo et al.(2010a)
B02.04
Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Romo et al.(2010a)
H06.02
Inadequada iluminació artificial dels nuclis rurals.
Romo et al.(2010a)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Font:
Observacions
 
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Romo et al. a VVAA (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
3 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
P - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Manteniment dels matollars d’arç blanc i aranyoner, principals plantes nutrícies de l’espècie
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Romo et al. (2010)
Indicador:
Nre de captures/trampes
Unitats:
Nre individus/nit
Metodología:
Trampeig d'intercepció de vol amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Romo et al. (2010)
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre orugues en plantes nutrícies/m2
Metodología:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)