Gomphus graslinii (Gomphus graslinii)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT


3. DIAGNOSI


Tendència de l'espècie
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació


Mesures de conservació