Lucanus cervus (Lucanus cervus)

Escanyapolls

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Coleòpter popularment anomenat escanyapolls o cèrvol volador. Presenta un dimorfisme sexual molt marcat; el mascle (a la fotografia), més gros que la femella, destaca per les seves mandíbules enormes que li serveixen com a feixuc reclam sexual i com a arma en les disputes entre mascles. Tot i el seu pes, l'escanyapolls aconsegueix enlairar-se en un vol sorollós. Les larves s'alimenten durant anys de la fusta d'alzines i roures.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
62 nº UTM10
18,18
93,94

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Méndez (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:
Estimació de poblacions a Catalunya: 77.

Distribució
Sembla ser present principalment a les zones montanes de la regió mediterrània amb un clar domini dels planifolis. Més freqüent al nord-est de Catalunya i a les serres del Prelitoral.
Font: VVAA (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES0000022 - Aigüestortes segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES0000146 - Delta del Llobregat probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5110001 - Massís del Montseny segura
8 nº UTM10
12,9
12,12
ES5110005 - Sistema transversal Català probable
10 nº UTM10
16,13
15,15
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
5 nº UTM10
8,06
7,58
ES5110009 - Riera de Merlès segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
6 nº UTM10
9,68
9,09
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
6 nº UTM10
9,68
9,09
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5110013 - Serres del Litoral central probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5110017 - Costes del Maresme absent
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5110024 - Serra de Collserola segura
3 nº UTM10
4,84
4,55
ES5110025 - Riu Congost probable
4 nº UTM10
6,45
6,06
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
5 nº UTM10
8,06
7,58
ES5120003 - Serra Cavallera segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
5 nº UTM10
8,06
7,58
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà probable
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5120007 - Cap de Creus segura
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5120009 - Basses de l'Albera probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5120010 - Les Gavarres segura
6 nº UTM10
9,68
9,09
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
3 nº UTM10
4,84
4,55
ES5120012 - Les Guilleries probable
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5120013 - Massís de les Cadiretes probable
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5120014 - L'Albera segura
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter absent
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc probable
4 nº UTM10
6,45
6,06
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5120020 - Riu Llémena probable
4 nº UTM10
6,45
6,06
ES5120021 - Riu Fluvià probable
5 nº UTM10
8,06
7,58
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques probable
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5120025 - Garriga d'Empordà probable
ES5130003 - Alt Pallars segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5130027 - Obagues de la riera de Madrona probable
2 nº UTM10
3,23
3,03
ES5130028 - Ribera Salada segura
3 nº UTM10
4,84
4,55
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
1 nº UTM10
1,61
1,52
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia absent
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional absent
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase probable
1 nº UTM10
1,61
1,52
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
B02.01
Reforestacions inadequades.
Méndez (2010)
B02.03
Eliminació del sotabosc - Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.
Méndez (2010)
B02.04
Disminució de la fusta morta en quantitat i continuitat.
Méndez (2010)
B02.04
Gestió forestal inadequada, amb pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Méndez (2010)
B03
Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal
Méndez (2010)
F03.02.01
Recol·lecció d'insectes.
VVAA (2010)
G01.04.01
Eliminació d'arbres vells o morts en peu per minimitzar el perill físic per a les persones (real o percebut) que poden suposar.
Méndez (2010)
L09
Incendi (natural)
Vigo et al. (2008)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Font:
Observacions
 
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Méndez (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
62 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica forestal adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Augment de la densitat de cavitats fomentant la presència d’arbres decrèpits o morts
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
P - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis
Cartografia temàtica
P - Realització d'estudis i inventaris que millorin la cartografia de l'espècie
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Viñoles i Vives (2010)
Indicador:
Nre. de captures/trampes
Unitats:
Nre individus/nit
Metodología:
Trampeig d'intercepció de vol amb atraients
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)