Lutra lutra (Lutra lutra)

Ll├║driga

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Mustèlid de cos allargat amb pelatge marronós, extremitats relativament curtes i dits units per una membrana interdigital. Presenta un marcat dimorfisme sexual, essent els mascles força més grans i pesats que les femelles.Pot viure en tot tipus d’ambients aquàtics continentals ben conservats (rius, llacs, embassaments, etc.). El seu rang altitudinal és molt ampli, des de zones situades a nivell del mar fins a 1.700-1.800 m i esporàdicament en alçades superiors. La seva alimentació es basa quasi exclusivament amb preses d’hàbitats aquàtics o semiaquàtics com ara peixos, crancs, granotes, etc.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
3444,88 km
40,25
74,46

Estima de la població de l'especie
Estima:
<1000 adults
Any de l'estima:
2011
Àmbit:
Catalunya
Font:
SBiPA (2012c)
Qualitat de les dades:
Mitja
Observacions:
Uns centenars d'adults.

Distribució
Es troba pràcticament a totes les conques fluvials més importants de Catalunya. A les últimes dècades s'ha observat una ràpida recuperació gràcies als esforços destinats a la seva conservació. Actualment, a la regió mediterrània, és present a bona part de la seva àrea natural de distribució a execpció d'algunes àrees del litoral del sud de Catalunya.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
11,84 km
0,87
0,34
0,26
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
101,08 km
78,69
2,93
2,18
ES0000022 - Aigüestortes segura
1,51 km
0,09
0,04
0,03
ES5110001 - Massís del Montseny segura
37,25 km
5,06
1,08
0,81
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
77,09 km
12,04
2,24
1,67
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
12,73 km
35,52
0,37
0,28
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
10,58 km
6,71
0,31
0,23
ES5110009 - Riera de Merlès segura
30 km
28,93
0,87
0,65
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac absent
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
1,93 km
0,4
0,06
0,04
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
19,46 km
9,26
0,56
0,42
ES5110014 - Serra de Castelltallat segura
0,85 km
0,67
0,02
0,02
ES5110016 - Riera de Sorreigs segura
5,55 km
66,55
0,16
0,12
ES5110025 - Riu Congost segura
22,23 km
62,58
0,65
0,48
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
86,92 km
8,97
2,52
1,88
ES5120003 - Serra Cavallera segura
0 km
0
0
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
86,19 km
23,96
2,5
1,86
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
19,36 km
59,46
0,56
0,42
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
6,43 km
27,42
0,19
0,14
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
0,42 km
4,55
0,01
0,01
ES5120010 - Les Gavarres segura
15,22 km
2,28
0,44
0,33
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
72,26 km
68,62
2,1
1,56
ES5120012 - Les Guilleries segura
48,29 km
13,56
1,4
1,04
ES5120014 - L'Albera segura
35,54 km
8,73
1,03
0,77
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
3,12 km
5,56
0,09
0,07
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
11,89 km
36,23
0,35
0,26
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
3,82 km
5,93
0,11
0,08
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
13,55 km
30,67
0,39
0,29
ES5120020 - Riu Llémena segura
23,19 km
70,17
0,67
0,5
ES5120021 - Riu Fluvià segura
100,09 km
68,14
2,91
2,16
ES5120029 - Riu Brugent segura
12,95 km
87,86
0,38
0,28
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
2,9 km
0,15
0,08
0,06
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre segura
8,96 km
34,32
0,26
0,19
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
9,9 km
5,04
0,29
0,21
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
0,54 km
0,45
0,02
0,01
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
13,48 km
2,92
0,39
0,29
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
7,08 km
1,63
0,21
0,15
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
25,16 km
52,38
0,73
0,54
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
90,89 km
33,61
2,64
1,96
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
43,13 km
5,42
1,25
0,93
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
14,03 km
3,8
0,41
0,3
ES5130017 - Basses de Sucs i Alcarràs segura
0,55 km
43,31
0,02
0,01
ES5130018 - Estany d'Ivars - Vilasana segura
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
0,51 km
45,54
0,01
0,01
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
31,98 km
80,72
0,93
0,69
ES5130021 - Secans de la Noguera absent
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
2,89 km
7,51
0,08
0,06
ES5130025 - Bellmunt-Almenara segura
1,04 km
2,94
0,03
0,02
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
8,65 km
7,66
0,25
0,19
ES5130028 - Ribera Salada segura
16,5 km
10,45
0,48
0,36
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
10,6 km
5,3
0,31
0,23
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
31,84 km
17,61
0,92
0,69
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
20,67 km
27,72
0,6
0,45
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
22,45 km
31,35
0,65
0,49
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
11,38 km
42,43
0,33
0,25
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
87,96 km
6,12
2,55
1,9
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja segura
31,28 km
12,11
0,91
0,68
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
11,18 km
9,41
0,32
0,24
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
9,63 km
1,73
0,28
0,21
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Pla de Conservació
Catalunya
DMA (2002)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
C01.01
Extracció d'arena i grava - Alteració del llit del riu.
D01.02
Carreteres i autopistes - Per atropellaments en passos.
Guixé (2010)
F02.03
Pesca esportiva diferent a la pesca amb ham - A través de la introducció de peixos depredadors i crancs.
VVAA (2009)
F03.01
Caça - Persecució directa.
Palomo et al. (2007)
G01.01
Navegació, ràfting i turisme estival en general.
H01
Augment de substàncies tòxiques (contaminació química) per abocaments tòxics a l’aigua que fan modificar la supervivència dels macroinvertebrats.
Palomo et al. (2007)
I01
Espècies invasores i espècies al·lòctones de plantes i animals - En especial, el visó americà.
VVAA (2009)
J02.05
Fragmentació per mitjà de noves preses o infraestructures hidràuliques, esculleres artificials, canalitzacions, etc., que afecten a la seva ecologia i dinàmica poblacional.
Palomo et al. (2007)
J02.06
Captacions, drenatges, dessecacions, sobreexplotació del freàtic, desviaments de cursos o canvis en el terreny.
Palomo et al. (2007)
J02.10
Gestió de la vegetació aquàtica o riberenca amb el propòsit de drenatge - Destrucció dels microhàbitats de l’espècie alterant l’estructura dels marges fluvials i de la projecció d’ombra sobre el riu.
Palomo et al. (2007)
K02.03
Eutrofització (natural) - Degut a la intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
VVAA (2009)
K03.01
Disminució de les poblacions de peixos de les quals s'alimenta.
Palomo et al. (2007)
L08
Grans riuades.
VVAA (2009)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
SBiPA (2012c)
Observacions
Es troba a totes les conques importants de Catalunya.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
3445 km
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat adequada per l'espècie
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims de les seves preses en les millors zones
-
Assegurar uns nivells poblacionals òptims (densitat i estructura d'edats) a les millors zones

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Regulació dels dragatges, canalitzacions o implantació d'activitats extractives que puguin modificar la llera i el cabal del riu on es trobi present l'hàbitat de l'espècie
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Recuperació d'espècies amenaçades - eliminació de riscos
P - Correció de punts negres d'atropellament de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Regulació de l'ús públic
P - Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius en els trams de riu rellevants per a l'espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió
Aprofitament sostenible Pesquer
- Regulació de la pesca en aigües continentals per minimitzar l'impacte en l'espècie
Coordinació amb agents de desenvolupament local (Grups de desenvolupament local i altres)
- Establir procediments de concertació amb els titulars de concessions d'aigua per determinar els drets d'ús i els efectes sobre la conservació del patrimoni natural de les mateixes
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
MARM (2007); CTFC (2011)
Indicador:
Nre. de rastres
Unitats:
Nre excrements/km
Metodología:
Transsectes en 500 m de riu
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. individus/transsecte
Unitats:
Nre. d'adults vistos
Metodología:
Censos crepusculars
Àmbit:
Comarca
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Quilòmetres de riu on l'espècie és present
Unitats:
km
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: