Marsilea quadrifolia (Marsilea quadrifolia)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Planta herbàcia perenne de rizoma prim, poc ramificat. Fulles solitàries de 2-4 per nus. Té 4 foliols pinnes de 10-20 x 13-18 cm, glabres amb el marge lleugerament ondulat, disposats en creu.Viu en aigües quietes o de corrent molt lent periòdicament inundats com arrossars o fangars, prop de la costa.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Cap en estat salvatge.
Any de l'estima:
2012
Àmbit:
Catalunya
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
Actualment no es coneix cap població espontània i només en resta un rodal cultivat a partir d'alguns exemplars conservats al Delta de l'Ebre i multiplicats en captivitat dins el programa de conservació de flora del País Valencià

Distribució
S'ha confirmat que és extint a Catalunya. Ja no es troba en condicions naturals. Hi ha una població que es troba cultivada ex-situ de captivitat a les instal•lacions del PN del Delta de l’Ebre. (SBiPA, 2013 i Sáez et al. 2008).
Font: Sáez et al. (2010)

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Extinta en estat salvatge
Catalunya
Sáez et al. (2010)
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2008b)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics - És considerada una mala herba dels arrossars.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Sáez et al. (2010)
Observacions
Està extingida en la natura.
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Recuperar la presència de l'espècie en estat salvatge
Estat de conservació favorable:

Mesures de conservació
Redacció de Plans
P - Establiment de programes de reintroducció de les seves poblacions
Accions de conservació ex-situ
P - Creació d'un banc de germosplasma o altres mecanismes de conservació de propàguls vegetals
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Restauració i millora de les zones degradades o potencials de l'espècie
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
P - Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Població
Unitats:
Nre. d'individus
Metodología:
Recompte poblacional
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Indicador:
Densitat poblacional
Unitats:
Nre. d'individus/ha
Metodología:
Recompte de població
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (m2)
Unitats:
m2
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: