Myotis blythii (Myotis blythii)

Ratpenat rater mitjà

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de musell llarg o rater mitjà és un quiròpter gran, de gairebé 40 centímetres d’envergadura. Les orelles són llargues i el pelatge bru. És molt similar al ratpenat de musell llarg, però normalment presenta una taca de pèl clar al dors entre les orelles. Generalment també el trobem en refugis cavernícoles però també pot ocupar edificis i forats d'arbres.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
598290,05 ha
22,25
50,8
91,2

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
Espècie que no es coneix del tot bé la seva distribució actual, però sembla més ben distribuïda a les àrees més meridionals i termòfiles de les valls, principalment del litoral i prelitoral català.
Font: CARTOBIO (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
7,3 ha
0,01
0
0
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà probable
924,94 ha
8,54
0,15
0,14
ES0000020 - Delta de l'Ebre absent
ES0000022 - Aigüestortes probable
66,04 ha
0,12
0,01
0,01
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
11,48 ha
1,24
0
0
ES5110001 - Massís del Montseny probable
27750,67 ha
95,58
4,64
4,23
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
1216,98 ha
19,85
0,2
0,19
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
27779,14 ha
97,25
4,64
4,23
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
295,58 ha
87,32
0,05
0,05
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí probable
179,9 ha
2,49
0,03
0,03
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac probable
1875,53 ha
11,66
0,31
0,29
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
18190,42 ha
93,46
3,04
2,77
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat probable
369,79 ha
5,09
0,06
0,06
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
9854,84 ha
39,31
1,65
1,5
ES5110020 - Costes del Garraf absent
0 ha
0
0
0
ES5110022 - Capçaleres del Foix absent
ES5110024 - Serra de Collserola segura
3877,47 ha
46,74
0,65
0,59
ES5110025 - Riu Congost probable
0,55 ha
0,15
0
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
38210,85 ha
100,04
6,39
5,82
ES5120003 - Serra Cavallera probable
3,45 ha
0,05
0
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
15211,74 ha
100
2,54
2,32
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
212,95 ha
69,54
0,04
0,03
ES5120007 - Cap de Creus probable
9202,86 ha
66,47
1,54
1,4
ES5120008 - Estany de Banyoles probable
647,9 ha
60,89
0,11
0,1
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
107,56 ha
13,8
0,02
0,02
ES5120010 - Les Gavarres probable
26758,08 ha
93,75
4,47
4,08
ES5120011 - Riberes del Baix Ter probable
407,69 ha
33,48
0,07
0,06
ES5120012 - Les Guilleries probable
12404,04 ha
100
2,07
1,89
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
7706,28 ha
83,55
1,29
1,17
ES5120014 - L'Albera segura
11850,16 ha
72,66
1,98
1,81
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà probable
745,26 ha
22,37
0,12
0,11
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter probable
2941,21 ha
46,26
0,49
0,45
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
50,88 ha
11,25
0,01
0,01
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc probable
3407,89 ha
99,47
0,57
0,52
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter probable
317,27 ha
77,42
0,05
0,05
ES5120020 - Riu Llémena probable
165,39 ha
85,25
0,03
0,03
ES5120021 - Riu Fluvià probable
522,36 ha
41,52
0,09
0,08
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques probable
48,09 ha
93,76
0,01
0,01
ES5120029 - Riu Brugent probable
68,33 ha
100
0,01
0,01
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
152,75 ha
0,2
0,03
0,02
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
276,53 ha
2,14
0,05
0,04
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
2 colònies no rellevants
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
3977,29 ha
12,27
0,66
0,61
ES5140002 - Serra de Godall probable
276,17 ha
15,49
0,05
0,04
ES5140005 - Serra de Montsià segura
739,1 ha
13,95
0,12
0,11
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
10194,6 ha
63,15
1,7
1,55
ES5140008 - Muntanyes de Prades probable
6445,4 ha
20,98
1,08
0,98
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
17090,88 ha
69,67
2,86
2,61
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
88,79 ha
18,22
0,01
0,01
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
36399,06 ha
70,43
6,08
5,55
ES5140016 - Tossal de Montagut probable
928,8 ha
71,99
0,16
0,14
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase absent
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
2118,9 ha
22,7
0,35
0,32
ES5140023 - Secans del Montsià probable
1828,66 ha
86,41
0,31
0,28
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació de les pràctiques agràries. Fumigacions abusives en àrees cultivades.
Palomo et al. (2007)
A04.03
Abandonament de pastures i ambients agrícoles amb la conseqüent pèrdua d’espais oberts.
Palomo et al. (2007)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
Palomo et al. (2007)
A10.01
Eliminació de marges.
VVAA (2009)
A11
Pèrdua de la qualitat dels hàbitats agroforestals.
Palomo et al. (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fernàndez-Gutiérrez (2002)
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleologia.Augment de la presència humana en coves i avencs.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)
K03.04
Depredació (fauna) - Gats, rates, còrvids.

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2010
Qualitat de les dades:
Mitja
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
598290 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie (espais agro-forestals)
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Subvencions/indemnitzacions
- Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. d'individus de les colònies de cria
Unitats:
Mitjana i màxim del nombre d'individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: