Myotis capaccinii (Myotis capaccinii)

Ratpenat de peus grans

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat de peus grans és un quiròpter de mida mitjana, amb l’avantbraç de 38 a 44 mm de llargada. Coloració dorsal de color gris fosc i ventral gris clar. Peus marcadament grans, que presenten pèls llargs i rígids en els dits. Les tíbies i l’uropatagi estan recoberts, per sobre i per sota, d’una pilositat laxa. El tragus és llarg, punxegut i lleugerament corbat. Els joves sovint mostren una taca fosca a la barbeta. Fórmula dentària: 2.1.3.3./3.1.3.3. Emissió ultrasònica indistingible de la de M. daubentoni, de freqüència modulada, i amb un pic de màxima intensitat entre els 40-48 khz (normalment al voltant dels 42 Khz). Es refugia prop dels ecosistemes aquàtics (rius, etc.) que constitueixen el seu hàbitat de caça. Els refugis es troben en cavitats càlides i humides, generalment per sota dels 300 m en mines, galeries subterrànies, coves i avencs.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
84896,76 ha
3,16
0,01
96,15

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:
A Catalunya es té constància de només 2-3 colònies de cria (Flaquer i Puig, 2012).

Distribució
A la regió mediterrània és on manté el gruix poblacional i les zones de cria, per sota els 1,000 m d'altitud. És present principalment al Fluvià, al Segre i la Nogera Ribagorçana, el Foix i altres petits trams de riu del litoral català.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
938,08 ha
1,64
1,1
1,06
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà probable
936,22 ha
8,65
1,1
1,06
ES5110001 - Massís del Montseny absent
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera absent
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí absent
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac absent
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
1 colònies rellevants
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
1 colònies no rellevants
ES5110017 - Costes del Maresme absent
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
77,2 ha
0,2
0,09
0,09
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
422,27 ha
2,78
0,5
0,48
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà absent
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
31,77 ha
2,99
0,04
0,04
ES5120009 - Basses de l'Albera absent
ES5120010 - Les Gavarres absent
ES5120011 - Riberes del Baix Ter probable
14,09 ha
1,16
0,02
0,02
ES5120013 - Massís de les Cadiretes absent
ES5120014 - L'Albera absent
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
ES5120021 - Riu Fluvià segura
1010,99 ha
80,36
1,19
1,14
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul probable
1596,25 ha
23,55
1,88
1,81
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan probable
385,61 ha
10,4
0,45
0,44
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
5595,65 ha
55,4
6,59
6,34
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
3440,54 ha
10,61
4,05
3,9
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
6,48 ha
0,02
0,01
0,01
ES5130018 - Estany d'Ivars - Vilasana segura
156,58 ha
100
0,18
0,18
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana probable
53,55 ha
15,79
0,06
0,06
ES5130021 - Secans de la Noguera probable
104,95 ha
1,18
0,12
0,12
ES5130025 - Bellmunt-Almenara segura
33,94 ha
0,98
0,04
0,04
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs probable
262,42 ha
7,02
0,31
0,3
ES5130028 - Ribera Salada probable
12,53 ha
0,23
0,01
0,01
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana absent
ES5130036 - Plans de Sió absent
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
3099,98 ha
10,09
3,65
3,51
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat probable
183,34 ha
6,37
0,22
0,21
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
4623,53 ha
23,67
5,45
5,24
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta En Perill d'Extinció
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 En Perill d'Extinció
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
Palomo et al. (2007)
B
Pèrdua de la qualitat (naturalitat i grau de maduresa) dels ambients aquàtics i boscos de ribera.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)
H01.08
Vessaments urbans, industrials o agrícoles.
J02.05
Captacions, drenatges, dessecacions, desviaments de cursos o canvis en la massa d’aigua.
VVAA (2009)
K02.03
Eutrofització (natural) - Per intensificació de les pràctiques agràries i ramaderes.
VVAA (2009)
L
Processos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites de l’espècie
Palomo et al. (2007)
L08
Grans riuades.
VVAA (2009)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
84897 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
P - Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es mantingui aquest cabal.
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Recuperació de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de la disminució de l’ús de productes fitosanitaris a les àrees amb presència de l’espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
P - Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'espècie, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Quirorius (Nre de contactes auditius)
Unitats:
Mitjana del nombre de passades/minut
Metodología:
Punt d'escolta d'ultrasons de 10 minuts
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Anual (juliol)
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. d'iIndividus de les colònies de cria.
Unitats:
Mitjana i màxim del nombre d'individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: