Myotis emarginatus (Myotis emarginatus)

Ratpenat d'orelles dentades

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat d'orelles dentades és de mida mitjana, amb l’avantbraç de 37 a 43 mm de longitud i una envergadura de 25 cm. Pelatge llanós de color bru rogenc. Els joves són més foscos, sense tonalitats rogenques. Les orelles esteses arriben a la punta del musell. Aquestes, tenen la superfície densament puntejada i presenten una escotadura en el marge extern molt marcada. Tragus punxegut, que no arriba a sobrepassar l’escotadura. La part dorsal de la tíbia està parcialment coberta de pèls rogencs. La membrana alar s’insereix a la base del dit extern del peu. Emissió ultrasònica caracteritzada per polsos de freqüència modulada (FM) molt variables en funció de l’entorn i l’activitat, indistingibles de les altres espècies petites del gènere Myotis. El seu vol és més aviat lent i maniobrable. Viu en molts tipus d’hàbitats, però mostra una certa preferència per les zones de clima termomediterrani o supramediterrani, amb relleus abruptes, cobertura arbòria i cursos d’aigua estables. Evita els boscos molt tancats. Els refugis es troben en mines i galeries subterrànies, cases abandonades, coves i avencs.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
1124130,69 ha
41,81
40,34
86,44

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
La seva distribució és àmplia a la regió mediterrània, on s'ha localitzat des de l'Albera als Ports de Tortosa. Les poblacions estan força lligades a les valls fluvials principals i àrees agroforestals.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català probable
2193,17 ha
3,84
0,2
0,17
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
5202,48 ha
48,04
0,46
0,4
ES0000022 - Aigüestortes probable
482,8 ha
0,86
0,04
0,04
ES5110001 - Massís del Montseny probable
28003,31 ha
96,45
2,49
2,15
ES5110004 - Serra de Catllaràs probable
2924,85 ha
47,71
0,26
0,22
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
27599,03 ha
96,62
2,46
2,12
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera probable
25,11 ha
7,42
0
0
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí probable
6565,74 ha
91,06
0,58
0,5
ES5110009 - Riera de Merlès probable
1080,18 ha
35,85
0,1
0,08
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac probable
15427,6 ha
95,93
1,37
1,19
ES5110011 - Serres del litoral septentrional probable
15880,67 ha
81,59
1,41
1,22
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat probable
7098,75 ha
97,65
0,63
0,55
ES5110013 - Serres del Litoral central probable
9513,69 ha
37,95
0,85
0,73
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
2037,06 ha
10,37
0,18
0,16
ES5110018 - Valls de l'Anoia probable
4101,04 ha
100
0,36
0,32
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
2176,68 ha
100
0,19
0,17
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
38186,76 ha
99,98
3,4
2,94
ES5120003 - Serra Cavallera segura
3,45 ha
0,05
0
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
15211,74 ha
100
1,35
1,17
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
306,22 ha
100
0,03
0,02
ES5120007 - Cap de Creus probable
4660,55 ha
33,66
0,41
0,36
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
1057,82 ha
99,42
0,09
0,08
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
779,2 ha
100
0,07
0,06
ES5120010 - Les Gavarres segura
26024,21 ha
91,18
2,32
2
ES5120011 - Riberes del Baix Ter probable
986,26 ha
80,98
0,09
0,08
ES5120012 - Les Guilleries probable
12404,04 ha
100
1,1
0,95
ES5120013 - Massís de les Cadiretes probable
7193,73 ha
77,99
0,64
0,55
ES5120014 - L'Albera segura
14921,47 ha
91,49
1,33
1,15
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà absent
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
4593 ha
72,24
0,41
0,35
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma probable
89,29 ha
19,74
0,01
0,01
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
3426,07 ha
100
0,3
0,26
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
317,27 ha
77,42
0,03
0,02
ES5120020 - Riu Llémena segura
194 ha
100
0,02
0,01
ES5120021 - Riu Fluvià segura
1111,07 ha
88,32
0,1
0,09
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques probable
51,29 ha
100
0
0
ES5120027 - Rasos de Tubau probable
347,88 ha
53,97
0,03
0,03
ES5120029 - Riu Brugent probable
68,33 ha
100
0,01
0,01
ES5130002 - Riu Verneda probable
4,15 ha
5,5
0
0
ES5130003 - Alt Pallars probable
4050,96 ha
5,24
0,36
0,31
ES5130007 - Riberes de l'Alt Segre probable
36,93 ha
17,05
0
0
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
6498,36 ha
95,86
0,58
0,5
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan probable
3709,08 ha
100
0,33
0,29
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats probable
6753,56 ha
36,67
0,6
0,52
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs probable
12519,37 ha
96,87
1,11
0,96
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
5301,6 ha
52,49
0,47
0,41
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
30986,4 ha
95,58
2,76
2,38
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós absent
ES5130019 - Estany de Montcortès probable
21,69 ha
48,19
0
0
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri probable
428,53 ha
33,46
0,04
0,03
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs probable
1977,95 ha
52,94
0,18
0,15
ES5130027 - Obagues de la riera de Madrona absent
ES5130028 - Ribera Salada probable
3993,37 ha
72,34
0,36
0,31
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora probable
6956,73 ha
80,11
0,62
0,53
ES5130030 - Estanys de Basturs probable
36,98 ha
100
0
0
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana probable
3853,09 ha
59,04
0,34
0,3
ES5140003 - Ribera de l'Algars probable
1,17 ha
0,05
0
0
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix probable
6337,72 ha
39,26
0,56
0,49
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
27967,32 ha
91,02
2,49
2,15
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
15963,23 ha
65,07
1,42
1,23
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
35170,44 ha
68,05
3,13
2,7
ES5140014 - Massís de Bonastre absent
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
2196,62 ha
76,29
0,2
0,17
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
11549,24 ha
59,13
1,03
0,89
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
4909,83 ha
52,61
0,44
0,38
ES5140019 - Riu Gaià absent
ES5140023 - Secans del Montsià probable
14,8 ha
0,7
0
0
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A10.01
Eliminació de marges (tanques i bardisses o arbusts)
VVAA (2009)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Pèrdua de la qualitat dels hàbitats forestals.
Palomo et al. (2007)
B02.04
Pèruda de naturalitat i grau de maduresa de la massa del bosc de ribera.
Camprodon (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
E01.04
Obres civils i noves infraestructures en àrees crítiques per l’espècie.
Palomo et al. (2007)
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fernández-Gutiérrez (2002)
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
G01.04.02
Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
L09
Increment de la freqüéncia i intensitat d'incendis forestals.
PCSB (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
1124131 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Conservació de punts d'aigua propers a zones forestals com a llocs d'alimentació preferent
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
P - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Foment de l'ús de permetrines enlloc d'organoclorats per al tractament de la fusta d'edificacions amb presència de l'espècie
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. d'individus de les colònies de cria
Unitats:
Mitjana i màxim del nombre d'individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
ENP
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: