Myotis myotis (Myotis myotis)

Ratpenat rater gros

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat rater gros és un quiròpter gran, d’uns 40 cm d’envergadura. Les orelles són llargues i el pelatge bru. És molt similar al ratpenat de musell agut, amb el qual pot confondre’s fàcilment. És de vol lent entre 30 i 70 cm del terra. Sembla vinculat als medis agroforestals, per bé que se’l pot trobar en hàbitats molt diversos i a un rang d’altituds molt gran: es pot trobar des de la costa fins pràcticament a l’alta muntanya. Generalment ocupa coves, encara que també pot trobar-se’l en fissures d’espais menys protegits, com edificis o parets naturals.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
1198864,01 ha
44,59
33,37
93,48

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
2010
Àmbit:
Font:
Flaquer et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:

Distribució
Espècie que no es coneix del tot bé la seva distribució actual a la regió mediterània, encara que sembla força ben repartida per tot el territori, sobretot en àrees amb presència de prats, conreus i pastures i sembla més abundant al litoral i prelitoral català.
Font: CARTOBIO (2010)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
4978,31 ha
45,97
0,42
0,39
ES0000020 - Delta de l'Ebre probable
123,09 ha
0,25
0,01
0,01
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
906,22 ha
98,16
0,08
0,07
ES5110001 - Massís del Montseny probable
28728,35 ha
98,95
2,4
2,24
ES5110005 - Sistema transversal Català probable
1030,06 ha
3,61
0,09
0,08
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
338,51 ha
100
0,03
0,03
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí probable
7210,62 ha
100
0,6
0,56
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
15804,68 ha
98,27
1,32
1,23
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
19468,18 ha
100,03
1,62
1,52
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat probable
6839,58 ha
94,08
0,57
0,53
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
24946,21 ha
99,51
2,08
1,95
ES5110014 - Serra de Castelltallat probable
1224,26 ha
24,68
0,1
0,1
ES5110015 - Sistema prelitoral central probable
19047,11 ha
96,94
1,59
1,49
ES5110018 - Valls de l'Anoia segura
4101,04 ha
100
0,34
0,32
ES5110019 - Carbassí probable
12,33 ha
5,08
0
0
ES5110020 - Costes del Garraf absent
0 ha
0
0
0
ES5110021 - Riera de la Goda probable
20,31 ha
53,43
0
0
ES5110022 - Capçaleres del Foix probable
2174,14 ha
99,88
0,18
0,17
ES5110023 - Riera de Clariana probable
450,92 ha
97,33
0,04
0,04
ES5110024 - Serra de Collserola segura
8256,87 ha
99,53
0,69
0,64
ES5110025 - Riu Congost probable
246,49 ha
68,77
0,02
0,02
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
4982,94 ha
13,05
0,42
0,39
ES5120005 - Riu Llobregat d'Empordà segura
306,22 ha
100
0,03
0,02
ES5120007 - Cap de Creus probable
9474,21 ha
68,43
0,79
0,74
ES5120009 - Basses de l'Albera probable
779,2 ha
100
0,06
0,06
ES5120010 - Les Gavarres probable
28382,21 ha
99,44
2,37
2,21
ES5120011 - Riberes del Baix Ter probable
957,03 ha
78,58
0,08
0,07
ES5120012 - Les Guilleries probable
11555,37 ha
93,16
0,96
0,9
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
7776,81 ha
84,32
0,65
0,61
ES5120014 - L'Albera segura
16352,01 ha
100,27
1,36
1,28
ES5120015 - Litoral del Baix Empordà probable
1494,52 ha
44,85
0,12
0,12
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter probable
4358,91 ha
68,55
0,36
0,34
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
70,74 ha
15,64
0,01
0,01
ES5120020 - Riu Llémena probable
0,92 ha
0,47
0
0
ES5120021 - Riu Fluvià probable
344,18 ha
27,36
0,03
0,03
ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques probable
8,75 ha
17,06
0
0
ES5120025 - Garriga d'Empordà probable
547,71 ha
100
0,05
0,04
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
1293,89 ha
3,99
0,11
0,1
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní probable
309,92 ha
6,32
0,03
0,02
ES5140002 - Serra de Godall probable
1782,44 ha
100
0,15
0,14
ES5140003 - Ribera de l'Algars probable
2027,27 ha
95,26
0,17
0,16
ES5140004 - Sèquia Major probable
47,45 ha
98,79
0
0
ES5140005 - Serra de Montsià segura
5296,43 ha
100
0,44
0,41
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix probable
16143,96 ha
100
1,35
1,26
ES5140007 - Costes del Tarragonès probable
153,89 ha
13,86
0,01
0,01
ES5140008 - Muntanyes de Prades probable
28066,85 ha
91,34
2,34
2,19
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
24538,77 ha
100,03
2,05
1,91
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre probable
191,47 ha
39,29
0,02
0,01
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
50114,26 ha
96,97
4,18
3,91
ES5140014 - Massís de Bonastre segura
2680,29 ha
100
0,22
0,21
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat probable
2789,7 ha
96,89
0,23
0,22
ES5140016 - Tossal de Montagut probable
1290,16 ha
100
0,11
0,1
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
15285,75 ha
78,26
1,28
1,19
ES5140018 - El Montmell-Marmellar probable
9245,49 ha
99,06
0,77
0,72
ES5140019 - Riu Gaià probable
2987,85 ha
99,92
0,25
0,23
ES5140020 - Grapissar de Masia Blanca absent
0,32 ha
0,07
0
0
ES5140021 - Obagues del riu Corb probable
330,17 ha
14,54
0,03
0,03
ES5140022 - Barranc de Santes Creus probable
48,86 ha
100
0
0
ES5140023 - Secans del Montsià probable
2116,24 ha
100
0,18
0,17
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
R.D.139/2011 Vulnerable
Espanya
MARM (2011)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Preocupació menor
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació de les pràctiques agràries.
Palomo et al. (2007)
A04.03
Abandonament/Absència de sistemes de pastura - Abandonament de pastures i zones agrícoles amb la conseqüent pèrdua d'espais oberts.
PCSB (2010)
A07
Fumigacions abusives en àrees cultivades.
Palomo et al. (2007)
A10.01
Eliminació de marges (tanques arbrades i bardisses).
Palomo et al. (2007)
A11
Pèrdua de la qualitat dels hàbitats agroforestals.
Palomo et al. (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
E06.02
Toxicitat per organoclorats en el tractament de la fusta en refugis antròpics.
Palomo et al. (2007)
E06.02
Remodelacions inadequades en edificis.
Fernández-Gutiérrez (2002)
G01.04.02
Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)
K03.04
Depredació (fauna) - Gats, rates, córvids, etc.
0

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Disminueix
Periode estudiat:
2010
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Flaquer et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir l'àrea de distribució actual coneguda incloent les principals colònies presents
Estat de conservació favorable:
1198864 ha
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica de l'hàbitat de cacera adequada per l'espècie
-
Assegurar l'estat poblacional òptim de les colònies conegudes de cria i hivernada

Mesures de conservació
Gestió preventiva
- Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Subvencions/indemnitzacions
- Establiment d'ajudes o deduccions econòmiques als propietaris que mantinguin colònies de ratpenats en els seus edificis o infraestructures
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió de formacions vegetals
- Manteniment d'una estructura vegetal adequada en zones properes a l'entrada de coves/refugis amb presència de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
P - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Aprofitament sostenible Forestal
P - Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Investigació i estudis
- Foment de la investigació aplicada a la biologia i la conservació de l'espècie
- Foment d'estudis per la millora del coneixement de les poblacions que utilitzen edificacions
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. d'individus de les colònies de cria
Unitats:
Mitjana i màxim del nombre d'individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Modelització
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
Metodología:
Àmbit:
Catalunya
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: