Osmoderma eremita (Osmoderma eremita)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Escarabat de color negre, de cos robust i antenes curtes i ramificades. Les larves es desenvolupen en forats d'arbre, sobretot de roures, tells, salzes, faigs i fruiters. Viu en romanents de bosc natural, però també s'observa en hàbitats forestals treballats per l'home, com ara llindars amb pastures o conreus, parcs urbans i al llarg de les rieres.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Catalunya
Font:
VVAA (2010)
Qualitat de les dades:
Observacions:

Distribució
Espècie molt rara a Catalunya, tant sols localitzada al Montseny.
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5110001 - Massís del Montseny probable
1 nº UTM10
100
100
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Gairebé Amenaçada
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.
Micó et al.(2010b)
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
B02.01
Reforestacions inadequades.
Viñolas y Vives (2010b)
B02.04
Eliminació d'arbres morts o deteriorats
Micó et al.(2010b)
B02.04
Pèrdua de maduresa de la massa forestal, especialment de faig i roures vells.
Micó et al.(2010b)
B03
Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal
CTFC (2011)
F03.02.01
Recol·lecció d'insectes.
0
L10
Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
0
Font:
VVAA (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
1 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica forestal adequada per l'espècie
-
Aconseguir un volum suficient de fusta morta en els seus hàbitats

Mesures de conservació
Adquisició de drets d'aprofitament
- Compra o adquisició de drets de tala de rodals d’arbres grans, vells, morts en peu i amb abundància de cavitats
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Gestió de formacions vegetals
P - Preservació d'illes arbrades amb peus grans en ambients urbans
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
P - Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
Aprofitament sostenible Forestal
P - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
Inventaris - catàlegs
P - Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Micó et al. (2010)
Indicador:
Nre de captures/trampes
Unitats:
Nre individus/trampes-nit
Metodología:
Trampeig de caiguda en forats d'arbre amb atraients
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Bianual (estiu)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Favorable: A > 25
 
Tipus d'indicador:
Nombre d' UTMs
Font:
Indicador:
UTM 10x10 km
Unitats:
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: