Petrocoptis monsciciana (Petrocoptis montsicciana)

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Planta herbàcia perenne d’uns 20-40 cm. La base de la tija és llenyosa i té les fulles peciolades i oposades, enteres, de 10-12x3-5 mm. Flors poc nombroses disposades en cimes terminals. Calze campalunat de 10 mm. Viu en escletxes i fissures de parets, balmes i extraploms de naturalesa calcària i disposats en indrets asolellats.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
95,36 ha
0
100
100

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Sáez et al. (2010)
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Observacions:
Al Pallars i a la Noguera s'han contat uns 10.948 individus (López, 2000)

Distribució
A Catalunya es troba en cingleres dels Prepirineus centrals, des del Montsec (Pallars Jusà i Noguera) a la Móra Comdal (Solsonès).
Font: SBiPA (2011)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
14,9 ha
0,4
15,62
15,62
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
47,2 ha
0,47
49,5
49,5
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
33,26 ha
0,1
34,88
34,88
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós absent
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya Vulnerable
Catalunya
DMAH (2008b)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie
Sáez et al. (2010)
Fragmentació de les seves poblacions
D01
Construcció de noves vies de comunicació o infraestructures amb la destrucció del seu hàbitat.
Sáez et al. (2010)
F04
Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals
Sáez et al. (2010)
G01.04.01
Muntanyisme. Intensificació del turisme de muntanya i d’esports d’aventura (senders, escalada, etc.).
Sáez et al. (2010)
K01
Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.
K04.01
Competència amb altres plantes.
Sáez et al. (2010)
L09
Incendi (natural) - En zones en contacte amb vegetació boscosa.
Sáez et al. (2010)

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Sáez et al. (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
95 ha
SECUNDARIS
-
Garantir la conservació de les poblacions naturals que permeti la preservació de la diversitat genètica

Mesures de conservació
Vigilància
- Vigilància i regulació estricta de la herborització d'afecionats i/o professionals
Redacció de Plans
- Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Gestió d'espècies sobreabundants
P - Regulació de la densitat d’ungulats salvatges en els llocs on es detecti un problema de sobrepastura o de regeneració de l'hàbitat
Regulació de l'ús públic
P - Regulació de l'activitat d'escalada en les zones amb presència de l'espècie
Prevenció i lluita contra incendis
- Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Densitat
Font:
Indicador:
Densitat mitjana
Unitats:
Nre. Individus florits i no florits/m2 vertical
Metodología:
Recompte en parcel·les (fotografia)
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions: