Rhinolophus mehelyi (Rhinolophus mehelyi)

Ratpenat de ferradura mitjà

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

El ratpenat mitjà de ferradura té el pelatge marró grisós pel dors i gairebé blanc pel ventre, amb una línia de separació ben marcada entre les dues coloracions. Té unes ales curtes i amples i l'uropatagi de forma quadrada. Al voltant dels ulls hi té una màscara que pot ésser molt conspícua. Les orelles i el patagi són del mateix color que el dors, de vegades d'un to morat. Dimensions corporals: cap i cos (49 - 64 mm), cua (21 - 32 mm), avantbraç (47 - 54 mm), envergadura alar (330 -340 mm) i pes: 10 - 18 g. Viu en zones costaneres molt termòfiles per sota els 500 m d'altitud. Es refugia en coves i mines.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Estima de la població de l'especie
Estima:
Quasi extinta
Any de l'estima:
2012
Àmbit:
Catalunya
Font:
Flaquer i Puig (2012)
Qualitat de les dades:
0
Observacions:
Possiblement pocs individus a algunes zones de la costa de Garraf, Baix Penedes i Maresme. Algunes cites al Montseny (SBiPA (2012))

Distribució
Espècie que es considera actualment molt rara o gaire extinta del territori català. De fet no es té cap citació a l'última dècada. Tant sols es compta amb dades antigues situades a les costes del Garraf i al Maresme. Podria ser present a les terres de l'Ebre amb connexió amb les poblacions de la comunitat Valenciana.
Font: Flaquer i Puig (2012)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES5110001 - Massís del Montseny segura
1 colònies rellevants
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
1 nº UTM10
50
50
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
ES5140014 - Massís de Bonastre segura
1 nº UTM10
50
50
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
1 nº UTM10
50
50
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya-proposta Vulnerable
Catalunya
DMAH (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
A02.01
Intensificació de les pràctiques agràries.
Palomo et al. (2007)
A07
Ús indescriminat de plaguicides inespecífics.
Palomo et al. (2007)
B02.03
Eliminació del sotabosc
B02.04
Pèrdua de naturalitat i grau de maduresa de la massa.
Camprodon (2007)
C03.03
Aerogeneradors.
G01.04.02
Espeleologia. Augment de la presència humana en coves i avencs o altres refugis de l’espècie.
Palomo et al. (2007)
G05.08
Tancament inadequat de refugis per evitar l’accés a persones.
Palomo et al. (2007)
L
Procesos estocàstics i catastròfics que poden afectar a poblacions petites i gregàries en els refugis.
Palomo et al. (2007)
L09
Incendi (natural)
Palomo et al. (2007)

Tendència de l'espècie
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Augmentar un 5% la distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
2 nº UTM10
SECUNDARIS
-
Recuperar les poblacions conegudes a la dècada dels 80

Mesures de conservació
Gestió preventiva
P - Protecció específica dels principals refugis i colònies de l'espècie
Redacció de Plans
P - Aprovació i desenvolupament del Pla de Conservació de l'espècie
Manteniment de l'estructura o funcionament del mosaic paisatgístic
- Manteniment de marges i tanques arbustives i arbrades entre prats i pastures, llindars i clarianes de bosc
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada)
Millora ambiental de les activitats del sector primari i altres
- Regulació de l'ús de plaguicides inespecífics, en especial amb afectació pels lepidòpters, en les zones sensibles per l'espècie
Investigació i estudis
P - Foment de la investigació aplicada a conèixer l'estat de l'espècie a Catalunya
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Nre. d'individus de les colònies de cria
Unitats:
Mitjana i màxim del nombre d'individus
Metodología:
Recompte de colònies a partir de fotografies
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Anualment (juny)
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
Indicador:
Nombre d'UTM ocupades per l'espècie
Unitats:
nº UTM 10K
Metodología:
Àmbit:
Catalunya
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
0
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat. La definició de superfícies permet automàticament obtenir informació a escala UTM10 (unitat de l'objectiu de conservació)