Rosalia alpina (Rosalia alpina)

Rosàlia

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE

Colèopter específic de les fagedes humides i també en boscos de quercus. Les larves tarden entre 2 i 3 anys en completar el seu cicle. Els adults volen entre juny i juliol. Les larves s’alimenten de la fusta morta del faig i d’altres espècies caducifòlies.

2. DISTRIBUCIÓ, POBLACIÓ I REPRESENTATIVITAT
Superfície ocupada per l'espècie a la regió Mediterrania
Superfície / longitud / nº UTM10
% respecte el total de la regió Mediterrania
% en espais Natura 2000
% respecte el total de Catalunya
9 localitats
66,67
39,13

Estima de la població de l'especie
Estima:
Indeterminada
Any de l'estima:
Àmbit:
Font:
Viñolas y Vives (2010a)
Qualitat de les dades:
Pobra
Observacions:

Distribució
A la regió mediterrània s'ha localitzat bàsicament a les fagedes del Montseny i del Collsacabra.
Font: SBiPA (2013)
Representativitat de l'espècie en la regió Mediterrania de les ZEC
Espai
Presència
FND
Element Clau
Superfície / longitud / nº UTM10
% de l'espai
% respecte el total de la superficie ocupada per l'espècie
 
Regió Mediterrania
Catalunya
ES0000018 - Prepirineu Central català absent
ES0000022 - Aigüestortes absent
ES5110001 - Massís del Montseny segura
4 localitats
44,44
17,39
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
2 localitats
22,22
8,7
ES5120014 - L'Albera segura
Percentatges calculats respecte les hectàrees, els quilómetres de xarxa fluvial o el nombre de UTM ocupades per l'espècie

3. DIAGNOSI
Estatus legal
 
Classificació
Àmbit
Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari
Europa
CEE (1992)
IUCN Red List of Threatened Species Vulnerable
Mundial
IUCN (2011)

Possibles causes d'amenaça
CODI
Impacte o activitat
Font
Destrucció dels microhàbitats de l'espècie.
A07
Ús de biocides, hormones i productes químics
B02.01
Reforestacions inadequades.
Viñolas y Vives (2010b)
B02.03
Eliminació del sotabosc
Viñolas y Vives (2010b)
B02.04
Pèrdua de maduresa de la massa forestal, especialment de faig vells.
Viñolas y Vives (2010b)
B02.04
Eliminació d'arbres morts o deteriorats
Viñolas y Vives (2010b)
B03
Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - Pèrdua de faig vells.
Viñolas y Vives (2010b)
F03.02.01
Recol·lecció d'animals (insecte, rèptils, amfibis, . . .) - Recol·lecció de fauna.
L10
Processos estocàstics en poblacions petites i fragmentades o aïllades sensibles a canvis ambientals forts.

Tendència de l'espècie
Catalunya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Sense Dades
Font:
Observacions
 
Espanya
Tendència:
Desconeguda
Periode estudiat:
Qualitat de les dades:
Bona
Font:
Vinyolas & Vives a VVAA (2010)
Observacions
 
4.CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat de conservació favorable:
9 localitats
SECUNDARIS
-
Aconseguir un volum suficient de fusta morta en els seus hàbitats
-
Assegurar de mantenir una estructura i dinàmica forestal adequada per l'espècie

Mesures de conservació
Recuperació d'espècies amenaçades - millora de l'hàbitat
P - Foment de la presència de fusta morta en peu o a terra o d'arbres decrèpits
Aprofitament sostenible Forestal
- Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa
P - Manteniment de grans peus de planifolis i altres arbres vells caducifolis
Inventaris - catàlegs
- Promoció de nous estudis sobre l’estatus de l’espècie
Seguiment ecològic
P - Establiment de programes de seguiment de les seves poblacions
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'indicador:
Abundància
Font:
Viñoles i Vives, 2010
Indicador:
Nre de captures/trampes
Unitats:
Nre individus/nit
Metodología:
Trampeig d'intercepció de vol amb atraients
Àmbit:
Localitat
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Nombre de localitats on és present l'espècie
Unitats:
Localitats
Metodología:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5-10 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
És prioritari disposar d'informació cartogràfica de millor qualitat.