5110-Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars o bosquines d’alçada variable (0,5-2 m) que, tot i essent sovint molt extensos, solen estar formats per claps discontinus, separats per superfícies pradenques o rocalloses. L'abundància de l’espècie principal, el boix, els dóna un aspecte relativament auster i constant al llarg de tot l’any.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
32.641* Boixedes (matollars de Buxus sempervirens) de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies) ALP
32.642* Matollars d'Ononis fruticosa, sovint amb boix (Buxus sempervirens), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de les contrades interiors ALP
32.643* Matollars d'Ononis aragonensis amb boix (Buxus sempervirens), de l'estatge montà poc plujós, als Prepirineus i al territori catalanídic meridional ALP
31.8123 Matollars de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus sempervirens), espina cervina (Rhamnus saxatilis)... calcícoles, de costers rocosos, secs, de la muntanya mitjana ALP
31.82 Bardisses amb abundància de boix (Buxus sempervirens), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa, sobretot als Prepirineus ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
32aa Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies)

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus i territoris olositànic, ausosegàrric i catalanídic central i meridional, des de zones properes a la costa fins a uns 1.800 m d'altitud.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
10114,45 ha
1050
9,63+-19,2
0,38
54,65
47,02
20 localitats
+-

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
3971,88 ha
6,96
2,4
18,47
35,72
ES0000022 - Aigüestortes segura
100,81 ha
0,18
0,26
0,47
0,91
ES5110001 - Massís del Montseny segura
7,63 ha
0,03
0,08
0,04
0,01
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
0,07 ha
0
0,03
0
0
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
363,42 ha
1,27
3,59
1,69
0,57
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
34,97 ha
0,18
0,35
0,16
0,05
ES5110016 - Riera de Sorreigs segura
27,44 ha
9,57
0,27
0,13
0,04
ES5110023 - Riera de Clariana segura
1,12 ha
0,24
0,01
0,01
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
34,12 ha
0,09
0,34
0,16
0,05
ES5120003 - Serra Cavallera absent
184,33 ha
2,89
0,86
1,66
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
0,32 ha
0,01
0
0
0
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter pendent confirmació
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
150,93 ha
0,2
0,57
0,7
1,36
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
134,43 ha
1,98
1,33
0,62
0,21
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
78,15 ha
2,11
0,77
0,36
0,12
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
1461,54 ha
7,94
3,64
6,8
13,14
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
64,67 ha
0,5
9,39
0,3
0,58
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
68,74 ha
0,68
0,68
0,32
0,11
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
1687,76 ha
5,21
16,69
7,85
2,63
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós pendent confirmació
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
20,54 ha
1,6
0,36
0,1
0,18
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
26,03 ha
0,7
2,29
0,12
0,23
ES5130028 - Ribera Salada segura
0,94 ha
0,02
0,01
0
0
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
62,82 ha
0,72
0,62
0,29
0,1
ES5130030 - Estanys de Basturs segura
1,82 ha
4,92
0,02
0,01
0
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
226,34 ha
3,47
2,24
1,05
0,35
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
24,02 ha
0,08
0,24
0,11
0,04
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
17,08 ha
0,07
0,17
0,08
0,03
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
765,92 ha
1,48
7,57
3,56
1,19
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
73,36 ha
0,38
0,73
0,34
0,11

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Dolenta Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.8123 15 1
31.82 11 1
32.641* 12 1
32.642* 15 4
32.643* 15 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura
B01.01 Aforestacions. Augment de la massa forestal (pinedes).
B02.03 Eliminació del sotabosc - Comporta l'eliminació de grans superfícies i la degradació del sòl si no es realitza adequadament.
B02.06 Aclarides de boscos - Tallades de grans boixos.
D01.01 Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
0
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
10114 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5110001 Massís del Montseny
ES5110004 Serra de Catllaràs
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5110015 Sistema prelitoral central
ES5110016 Riera de Sorreigs
ES5110023 Riera de Clariana
ES5120001 Alta Garrotxa-Massís de les Salines
ES5120018 Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc
ES5130003 Alt Pallars
ES5130008 Serra d'Aubenç i Roc de Cogul
ES5130009 Serra de Turp i Mora Condal-Valldan
ES5130010 Serra de Boumort- Collegats
ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5130024 La Faiada de Malpàs i Cambatiri
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs
ES5130028 Ribera Salada
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora
ES5130030 Estanys de Basturs
ES5130032 Vessants de la Noguera Ribagorçana
ES5140008 Muntanyes de Prades
ES5140009 Tivissa-Vandellós-Llaberia
ES5140011 Sistema prelitoral meridional
ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
Aprofitament sostenible Forestal
P - Regular els aprofitaments forestals (tallades de grans peus o d'extenses masses de boix).
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Abundància d'insectes polinitzadors i dispersors
Unitats:
Nre. d'insectes/m2
Metodologia:
Parcel·les d'estudi (100 m2)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Abundància d'excrements i de fotografies detectades
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Tanssectes de rastres i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Abundància de llavors
Unitats:
nre llavors/m2
Metodologia:
Captures en recol·lectors
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
favorable:>1000 llavors/100 m2, desfavorable:<100 llavors
 
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies i cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi en quadrats de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
De canvi
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Dades climatològiques
Unitats:
Tº, mm pluja, radiació, ph edàfic, etc.
Metodologia:
Estacions climatològiques
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Diferència de la superfície entre els períodes mesurats