5210-Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars o bosquines irregulars, relativament alts (1-2 m), en què abunda el càdec o la savina, sovint en forma d’individus arborescents, acompanyat d’altres arbustos xeròfils mediterranis i d’algun arbret (pins, alzines o carrasques). Entremig, en petites clarianes, hi ha petites mates, herbes i roca al descobert. Moltes de les plantes de l'hàbitat són de fulla estreta, fins i tot acicular, i més o menys endurida, en consonància amb la sequedat ambiental de l’hàbitat a l’estiu, la poca reserva d’aigua edàfica i, a les contrades d'interior, a les temperatures molt contrastades.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
32.1312 Cadequers (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus oxycedrus arborescent) de les costes rocoses del litoral MED
32.1321 Savinoses (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus phoenicea subsp. phoenicea arborescent) calcícoles, de les contrades mediterrànies no litorals ALP
32.1322 Savinoses (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus phoenicea subsp. eumediterranea arborescent) de les costes rocoses del litoral MED
32.1311 Cadequers (màquies o garrigues amb abundància de Juniperus oxycedrus arborescent) no litorals ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
32d Cadequers (màquies o garrigues amb Juniperus oxycedrus arborescent) no litorals
32e Cadequers (màquies o garrigues amb Juniperus oxycedrus arborescent) de les costes rocoses del litoral
32f Savinoses (màquies o garrigues amb Juniperus phoenicea subsp. phoenicea arborescent) calcícoles, de les contrades mediterrànies no litorals
32g Savinoses (màquies o garrigues amb Juniperus phoenicea subsp. eumediterranea arborescent) de les costes rocoses del litoral

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Prepirineus (sobretot els centrals) fins a uns 1.000 m d’altitud. Més localment, als territoris ausosegàrric, sicòric i catalanídic central i meridional.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
5986,28 ha
438
13,67+-32,79
0,22
61,12
88,48
21 localitats
+-

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
1,08 ha
0
1,98
0,02
0,32
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
17,58 ha
0,06
0,29
0,26
0
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
8,73 ha
0,05
0,15
0,13
0
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
10,94 ha
0,5
0,18
0,16
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
ES5120007 - Cap de Creus segura
66,15 ha
0,48
1,11
0,98
0,01
ES5130003 - Alt Pallars pendent confirmació
23,77 ha
0,03
0,35
6,94
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
138,23 ha
2,04
2,31
2,04
0,03
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
152,42 ha
4,11
2,55
2,25
0,03
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
65,93 ha
0,36
1,57
0,97
0,02
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
27,09 ha
0,21
0,45
0,4
0,01
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
682,65 ha
2,11
11,4
10,09
0,14
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
192,65 ha
0,72
3,22
2,85
0,04
ES5130021 - Secans de la Noguera pendent confirmació
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
0,01 ha
0
0,53
0
0,01
ES5130027 - Obagues de la riera de Madrona segura
0,95 ha
0,03
0,02
0,01
0
ES5130028 - Ribera Salada segura
70,15 ha
1,27
1,17
1,04
0,01
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
64,11 ha
0,98
1,07
0,95
0,01
ES5130036 - Plans de Sió pendent confirmació
ES5140005 - Serra de Montsià segura
1,32 ha
0,02
0,02
0,02
0
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
87,09 ha
0,54
1,45
1,29
0,02
ES5140007 - Costes del Tarragonès segura
1,52 ha
0,14
0,03
0,02
0
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
1,32 ha
0
0,02
0,02
0
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
1882,13 ha
3,64
31,44
27,82
0,37
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja segura
9,93 ha
0,13
0,17
0,15
0
ES5140018 - El Montmell-Marmellar pendent confirmació

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España dolenta Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

32.1311 11 1
32.1312 18 4
32.1321 12 1
32.1322 18 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
B02.03 Eliminació del sotabosc
D01.01 Construcció de grans senders o noves vies per vehicles motoritzats.
G01 Esports i activitats d'oci a l'aire lliure
K02 La recuperació espontània dels boscos tendeix a fer-lo retrocedir.
M01 Canvis en les condicions abiòtiques

Tendència de l'hàbitat

Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
2002-2007
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Mitjana
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
5986 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES5120007 Cap de Creus
ES5140007 Costes del Tarragonès

Gestió preventiva
- Promoció d'accions i seguiment del grau de regeneració i fertilitat de les comunitats per detectar possibles canvis deguts al canvi climàtic.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Manteniment dels murs de pedra seca.
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Montesinos i García (2009)
Indicador:
Abundància de plàntules, flors i fruits
Unitats:
nre flors i fruits/km
Metodologia:
Transsecte 1000x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques i cobertura
Unitats:
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Cada 5-10 anys.
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Montesinos i García (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: