6210-Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Prats i pastures mesòfiles, on el recobriment sempre és molt elevat (del 70 al 100 %) i l’alçària de la vegetació, molt lligada a la intensitat de la pastura, no sol depassar els 60 cm. Els hemicriptòfits són la forma biològica dominant, però hi destaquen també els geòfits. Hàbitat molt divers en estructura i espècies que el componen.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
34.323L* Prats calcícoles i mesòfils, amb dominància de Brachypodium pinnatum, dels estatges montà i subalpí dels Pirineus centrals ALP
34.325L* Prats calcícoles i mesoxeròfils, amb Sesleria coerulea, Primula veris subsp. columnae, Carex humilis, ... dels estatges montà i subalpí dels Pirineus ALP
34.32611* Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium verum (espunyidella groga), Cirsium acaule... de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí dels Pirineus i de les terres properes ALP
34.32612* Prats calcícoles i mesoxeròfils, amb abundància de Bromus erectus i Cirsium tuberosum... de la muntanya mitjana poc seca, als territoris catalanídic meridional i central i al Montsec MED
34.332G1* Prats basòfils i xeròfils, amb Festuca ovina, Avenula iberica, Bromus erectus, Brachypodium phoenicoides, Seseli montanum, Teucrium pyrenaicum (angelins)... de l'estatge montà dels Pirineus ALP
34.32613* Prats amb sudorn (Festuca spadicea), Leuzea centauroides... calcícoles i mesoxeròfils, de vessants solells de l'estatge subalpí dels Pirineus ALP
34.32614* Prats calcícoles i mesoxeròfils, amb Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Sideritis hyssopifolia (herba del bàlsam), Festuca ovina, Avenula pratensis... de l'estatge subalpí (i del montà) dels Pirineus ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
34a1 Prats amb Selseria coerulea, Cirsium acaule, ... calcícoles i mesoxeròfils, dels estatges montà i subalpí dels Pirineus
34a Prats amb dominància de Brachypodium pinnatum, calcícoles i mesòfils, dels estatges montà i subalpí dels Pirineus centrals
34b Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium verum (espunyidella groga), Cirsium acaule,... de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí dels Pirineus i de les terres properes
34c Prats amb abundància de Bromus erectus i Cirsium tuberosum, ... calcícoles i mesoxeròfils, de la muntanya mitjana poc seca als territoris catalanídic meridional i central i al Montsec
34d Prats basòfils i xeròfils, amb Festuca ovina, Avenula iberica, Bromus erectus, Brachypodium phoenicoides, Seseli montanum, Teucrium pyrenaicum (angelins),... de l'estatge montà dels Pirineus
34e Prats amb sudorn (Festuca spadicea), Leuzea entauroides,... calcícoles i mesoxeròfils, de vessants solells de l'estatge subalpí dels Pirineus
34f Prats amb Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, Sideritis hyssopifolia (herba del bàlsam), Festuca ovina, Avenula pratensis, ... calcícoles i mesoxeròfils, de l'estatge subalpí (i del montà) dels Pirineus centrals

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
A la regió mediterrània es localitza àmpliament pels Prepirineus fins als peus del Montsec, Pirineus orientals (Alta Garrotxa) i territori catalanídic septentrional i olositànic. Puntualment també es troba als Ports de Tortosa.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
9512,32 ha
1045
9,1+-11,52
0,35
39,68
23,38

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
3506,64 ha
6,14
1,25
8,62
0,25
ES0000022 - Aigüestortes segura
2774,28 ha
4,95
0
6,82
0
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
13,22 ha
0,22
2,63
0,03
0,52
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
2033,19 ha
7,12
21,37
5
4,24
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
ES5110016 - Riera de Sorreigs segura
2,07 ha
0,72
0,02
0,01
0
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
462,1 ha
1,21
4,86
1,14
0,96
ES5120003 - Serra Cavallera segura
1556,37 ha
24,39
0,01
3,83
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
260,15 ha
1,71
2,73
0,64
0,54
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
13,94 ha
0,41
0,15
0,03
0,03
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter segura
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0,78 ha
0,06
0,01
0
0
ES5120027 - Rasos de Tubau absent
0,15 ha
0,02
0
0
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
373,39 ha
0,48
0,77
0,92
0,15
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
10,65 ha
0,16
0,11
0,03
0,02
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
548,07 ha
2,98
0,29
1,35
0,06
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
33,07 ha
0,26
1,63
0,08
0,32
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
211,23 ha
0,65
2,22
0,52
0,44
ES5130019 - Estany de Montcortès segura
2,91 ha
6,47
0,02
0,01
0
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
178,85 ha
13,96
0,19
0,44
0,04
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
0,29 ha
0,01
0,37
0
0,07
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
14,16 ha
0,16
0,78
0,03
0,16
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
11,49 ha
0,18
0,12
0,03
0,02
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
11,84 ha
0,02
0,12
0,03
0,02

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Espanya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

34.323L* 15 3
34.325L* 17 2
34.32611* 16 1
34.32612* 18 1
34.32613* 18 3
34.32614* 16 2
34.332G1* 17 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Pasturatge intensiu
A04.03 Abandonament/Absència de sistemes de pastura - Una càrrega ramadera adequada és fonamental per evitar la colonització d'espècies arbustives o arbòries.
D01 Ampliació o construcció de noves vies de comunicació.
E01.03 L'edificació i construcció de nous equipaments.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Compactació del sòl.
K02 Aforestacions.
K04.01 Increment d’espècies nitròfiles competidores en punts on es concentra el bestiar.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
9512 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir augmentar l'índex de diversitat d'espècies
-
Aconseguir que la reducció de la cobertura de vegetació arbustiva i arbòria sigui >5%
-
Aconseguir que les espècies característiques mantinguin una relació equivalent entre cobertura i freqüència inferior al 3%

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5130003 Alt Pallars

Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Regulació de la implantació o la resembra amb noves espècies herbàcies productives pel bestiar.
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Construcció o adequació d'infraestructures
P - Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Avaluació de l'afectació de les furgades dels porcs senglars en relacció amb la fertilitat del sòl i la composició florística.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
Yera i Ascaso (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies no característiques de la comunitat
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les en quadrats de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Yera i Escaso (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable > 1/4 de punt
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
0
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques i cobertura
Unitats:
Nre. Espècies (%) i freqüència
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 25 × 5 m2
Àmbit:
Local
Temporalitat:
5 anys
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència espècies característiques relació freqüència i aabundància equivalent (2%). Desfavorable> 5%
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Yera i Ascaso (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable: disminució de >5%
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Yera i Escaso (2009)
Indicador:
Cobertura arbustiva
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment de 10x10m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable: <5% de cob. Arbustiva
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
CTFC (2011)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: