6220*-Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Prats secs rics en plantes anuals, de vegades dominats per una gramínia perenne, el llistó. Entremig de les tofes de les espècies perennes, s’hi fa una munió de petites plantes anuals que no solen ultrapassar els 10 cm (en conjunt, més de trenta-cinc espècies) i alguns geòfits. A l’estiu, tots els teròfits moren, la part aèria de les plantes perennes s’asseca en part i l’hàbitat adquireix un característic color torrat pallós. A principi d’hivern, únicament són visibles les mates perennes i no queda ni rastre dels teròfits, que germinaran en arribar el bon temps.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
34.511 Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa MED
34.5131 Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
34h Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Arreu de la regió mediterrània, per bé que als Prepirineus es va rarificant a partir dels 800 m d'altitud.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
17799,63 ha
1884
9,45+-29,55
0,66
43,51
99,97

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES5110001 - Massís del Montseny segura
6,38 ha
0,02
0,04
0,04
0
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
9,5 ha
0,03
0,05
0,05
0
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
83,97 ha
1,16
0,47
0,47
0,01
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
103,65 ha
0,64
0,58
0,58
0,01
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
10,15 ha
0,05
0,06
0,06
0
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
82,74 ha
1,14
0,46
0,46
0,01
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
792,2 ha
3,16
4,45
4,45
0,07
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
227,07 ha
1,16
1,28
1,28
0,02
ES5110024 - Serra de Collserola segura
104,11 ha
1,25
0,58
0,58
0,01
ES5120007 - Cap de Creus segura
1,17 ha
0,01
0,01
0,01
0
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
11,14 ha
1,43
0,06
0,06
0
ES5120010 - Les Gavarres segura
67,37 ha
0,24
0,38
0,38
0,01
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
ES5120012 - Les Guilleries segura
2,34 ha
0,02
0,01
0,01
0
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
191,73 ha
3,02
1,08
1,08
0,02
ES5120017 - Estany de Sils-Riera de Santa Coloma segura
0,38 ha
0,08
0
0
0
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0,43 ha
0,03
0
0
0
ES5120025 - Garriga d'Empordà segura
284,29 ha
51,91
1,6
1,6
0,02
ES5130001 - Els Bessons segura
50,87 ha
11,97
0,29
0,29
0
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
2,06 ha
0,03
0,01
0,01
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
32,5 ha
4,27
0,18
0,18
0
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
90,68 ha
0,9
0,51
0,51
0,01
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
244,05 ha
0,75
1,37
1,37
0,02
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
293,82 ha
1,11
1,65
1,65
0,03
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
178,83 ha
2
1
1
0,02
ES5130025 - Bellmunt-Almenara segura
183,98 ha
5,31
1,03
1,03
0,02
ES5130028 - Ribera Salada segura
16,47 ha
0,3
0,09
0,09
0
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
139,59 ha
2,14
0,78
0,78
0,01
ES5130036 - Plans de Sió segura
47,85 ha
0,91
0,27
0,27
0
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
186,09 ha
4,9
1,05
1,05
0,02
ES5130039 - Vall la Vinaixa segura
45,86 ha
1,52
0,26
0,26
0
ES5130040 - Secans de Mas de Melons-Alfés segura
56,47 ha
0,88
0,32
0,32
0
ES5140001 - Litoral meridional tarragoní segura
29,84 ha
0,61
0,17
0,17
0
ES5140002 - Serra de Godall segura
8,93 ha
0,5
0,05
0,05
0
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
4,94 ha
0,23
0,03
0,03
0
ES5140005 - Serra de Montsià segura
21,63 ha
0,41
0,12
0,12
0
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
289,47 ha
1,79
1,63
1,63
0,03
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
483,49 ha
1,57
2,72
2,72
0,04
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
904,68 ha
3,69
5,08
5,08
0,08
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
6,03 ha
1,24
0,03
0,03
0
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
1120,62 ha
2,17
6,3
6,29
0,1
ES5140012 - Tossals d'Almatret i Riba-roja segura
18,83 ha
0,25
0,11
0,11
0
ES5140014 - Massís de Bonastre segura
237,12 ha
8,85
1,33
1,33
0,02
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
34,04 ha
1,18
0,19
0,19
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
510,78 ha
2,62
2,87
2,87
0,04
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
478,79 ha
5,13
2,69
2,69
0,04
ES5140021 - Obagues del riu Corb segura
33,15 ha
1,46
0,19
0,19
0
ES5140023 - Secans del Montsià segura
14,13 ha
0,67
0,08
0,08
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Sense avaluar Espanya VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

34.511 12 1
34.5131 15 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.03 La reduccció de la pastura, ja que una càrrega ramadera adequada evita l’augment de matollars i de bosc.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01.01 Zones de creixement urbà continu
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Compactació del sòl.
K02 Evolució biocenòtica, successions - Aforestacions.
K04.01 Increment d’espècies nitròfiles competidores en punts on es concentra el bestiar.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Àmbit:
Catalunya
Font:
Vigo et al. (2008)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
Per tot Catalunya
 
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Període estudiat:
1996-2005
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
17800 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir reduir el nombre d'espècies nitròfiles
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Investigació i estudis
- Identificació dels indrets més representatius del tipus d'hàbitat, realització de la valoració de l'estat de conservació i estudi dels factors estructurals i funcionals de les comunitats anuals.
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
desfavorable:>5-10% d'espècies nitròfiles
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Ríos i Salvador (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: