6420-Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Formacions herbàcies d’1 a 2 m d’alçària que es desenvolupen en llocs molt humits, xops o entollats temporalment. Comprenen des de les jonqueres pròpiament dites, on dominen plantes junciformes, fins a herbassars alts formats per hemicriptòfits, sempre amb el màxim desenvolupament a l’estiu.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
37.4 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana) MED

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
37b Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana)

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Pràcticament a tota la regió mediterrània, però sempre de manera molt localitzada i de petita superfície.
Font: CHC (2009)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
344,86 ha
249
1,38+-2,67
0,01
33,57
97,5
82 localitats
+-
31,71

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
1 localitats
0
1,09
0
0
ES0000019 - Aiguamolls de l'Alt Empordà segura
0 ha
0
0
0
0
ES0000020 - Delta de l'Ebre segura
1 localitats
ES0000146 - Delta del Llobregat segura
3,31 ha
0,36
0,96
0,94
0
ES5110001 - Massís del Montseny segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110005 - Sistema transversal Català puntual
1 localitats
ES5110007 - Riu i Estanys de Tordera segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
0,45 ha
0,01
0,13
0,13
0
ES5110009 - Riera de Merlès segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
0,66 ha
0
0,19
0,19
0
ES5110011 - Serres del litoral septentrional segura
1 localitats
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
0 ha
0
0
0
0
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
0,67 ha
0
0,19
0,19
0
ES5110015 - Sistema prelitoral central pendent confirmació
ES5110018 - Valls de l'Anoia segura
0,52 ha
0,01
0,15
0,15
0
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
0,05 ha
0
0,01
0,01
0
ES5110024 - Serra de Collserola segura
1 localitats
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
1,12 ha
0
0,32
0,32
0
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa puntual
2 localitats
ES5120007 - Cap de Creus segura
3 localitats
ES5120008 - Estany de Banyoles segura
4 localitats
ES5120009 - Basses de l'Albera segura
1,88 ha
0,24
0,55
0,53
0
ES5120010 - Les Gavarres segura
3,43 ha
0,01
0,99
0,97
0
ES5120011 - Riberes del Baix Ter segura
2,6 ha
0,21
0,75
0,74
0
ES5120013 - Massís de les Cadiretes segura
1 localitats
ES5120014 - L'Albera segura
2,02 ha
0,01
0,59
0,57
0
ES5120021 - Riu Fluvià segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
0,45 ha
0
0
0,13
0
ES5130013 - Aiguabarreig Segre - Cinca segura
1 localitats
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
3,59 ha
0,04
1,04
1,01
0
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
11,41 ha
0,04
3,31
3,23
0,01
ES5130016 - Valls del Sió-Llobregós segura
0,29 ha
0
0,08
0,08
0
ES5130020 - Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
1 localitats
ES5130028 - Ribera Salada segura
0 ha
0
0
0
0
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
0,24 ha
0
2,06
0,07
0,01
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
0,55 ha
0,01
0,16
0,16
0
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa segura
4 localitats
ES5140003 - Ribera de l'Algars segura
18,87 ha
0,89
5,47
5,34
0,02
ES5140004 - Sèquia Major segura
7,2 ha
14,99
2,09
2,04
0,01
ES5140005 - Serra de Montsià segura
5 localitats
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
1 localitats
ES5140010 - Riberes i Illes de l'Ebre segura
0,09 ha
0,02
0,03
0,03
0
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
25,56 ha
0,05
7,41
7,23
0,03
ES5140015 - Riu Siurana i planes del Priorat segura
2,65 ha
0,09
0,77
0,75
0
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
16,64 ha
0,09
4,83
4,7
0,02
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
0 ha
0
0
0
0
ES5140019 - Riu Gaià segura
0,78 ha
0,03
0,23
0,22
0
ES5140021 - Obagues del riu Corb segura
0,57 ha
0,03
0,17
0,16
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

37.4 14 3

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (ramaderia i altes densitats d’ungulats salvatges, sobretot de porc senglar).
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01.02 Zones de creixement urbà discontinu
H01 Contaminació d'aigües superficials (d'aigua dolça i salobre) per biocides, hormones i fertilitzants de cultius propers. També per abocaments d'aigües residuals urbanes o industrials.
J01.01 Cremes intencionades.
J02.05 Minva dels corrents d'aigua per captacions, drenatges, desviaments de curos o canvis en el terreny.
J02.07 Sobreexplotació d'aqüífers.
K01.03 Dessecació de les aigües entollades on es fa aquest hàbitat.
K02 Aforestacions.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Àmbit:
Espanya
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
345 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l'Obac
ES5110018 Valls de l'Anoia
ES5120010 Les Gavarres
ES5120011 Riberes del Baix Ter
ES5120014 L'Albera
ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
ES5130016 Valls del Sió-Llobregós
ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora
ES5130032 Vessants de la Noguera Ribagorçana
ES5140003 Ribera de l'Algars
ES5140004 Sèquia Major
ES5140010 Riberes i Illes de l'Ebre
ES5140011 Sistema prelitoral meridional
ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat
ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase
ES5140019 Riu Gaià
ES5140021 Obagues del riu Corb

Gestió preventiva
P - Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients.
- Limitació de la construcció de infraestructures que comportin la destrucció física de l'hàbitat (pistes, abeuradors, dipòsits d'aigua, etc.).
P - L'administració competent considerarà com a ús incompatible la reforestació d'àrees amb presència rellevant de l'hàbitat.
P - Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica.
- Control de les pràctiques de millora de pastura (cremes controlades) que poden comportar una simplificació de l'ecosistema o la desaparició de l'hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients
P - Manteniment de la dinàmica hidrològica pròpia de l'hàbitat, evitant drenatges o inundacions permanents.
P - Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat.
Conservació de sòls
P - Establiment dels mecanismes necessaris per evitar el trepig excessiu que pugui ocasionar l'erosió del sòl.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Establiment de mecanismes per tal d'evitar la substitució total o parcial de jonqueres per basses i abeuradors per bestiar.
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Investigació i estudis
- Avaluació de l'afectació de les furgades dels porcs senglars en relacció amb la fertilitat del sòl i la composició florística.
Seguiment ecològic
- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat i de les oscil·lacions del nivell freàtic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
San Miguel (2009)
Indicador:
Nre. espècies nitròfiles a la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Presència
Font:
San Miguel (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques (Juncus) de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
San Miguel (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
San Miguel (2009)
Indicador:
Àrea desapareguda de l'hàbitat (FC)
Unitats:
ha i % d'àrea desapareguda
Metodologia:
GIS i transsectes de 25m
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions: