8130-Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Tarteres de pedres calcàries o silícies, força diverses pel que fa a la mida dels rocs, a la terra acumulada i al poblament vegetal que les colonitza. S’inclouen aquí des dels terregallers de pedra menuda, poblats per Stipa calamagrostis, fins a les pedrusques de blocs relativament grossos, colonitzades per Gymnocarpium robertianum o Nepeta nepetella. En general, el poblament herbaci és dispers i té un recobriment molt baix. Hi són freqüents les gramínies que fan tofes grosses i altres herbes vivaces.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
61.311 Pedrusques calcàries, amb Stipa calamagrostis, Rumex scutatus... de l'estatge montà poc plujós ALP
61.32 Pedrusques de la baixa muntanya mediterrània, catalano-occitanes ALP
61.331* Pedrusques silícies, amb Poa cenisia, Carduus carlinoides... càlides i seques, de l'estatge alpí inferior (i del subalpí) ALP
61.332* Tarteres silícies, amb herba blanca (Senecio leucophyllus), julivert d'isard (Xatardia scabra)... fredes, de l'estatge alpí ALP
61.341 Pedrusques i clapers calcaris o esquistosos, amb Iberis spathulata, Viola diversifolia... de l'estatge alpí ALP
61.342 Tarteres calcàries, amb Crepis pygmaea, de vessants rostos de l'alta muntanya ALP
61.343 Clapers calcaris amb Androsace ciliata, Saxifraga oppositifolia... de l'estatge alpí dels Pirineus centrals ALP
61.344 Pedrusques i clapers calcaris, amb Saxifraga praetermissa... d'indrets llargament innivats de l'alta muntanya ALP
61.345 Tarteres calcàries, amb julivert d'isard (Xatardia scabra) o Cirsium glabrum... poc mòbils, de l'estatge subalpí ALP
61.371* Caos de blocs silicis, colonitzats per falgueres, de l'alta muntanya ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
61b Pedrusques calcàries, generalment amb Stipa calamagrostis, de l'estatge montà poc plujós
61c Pedrusques de la baixa muntanya mediterrània, catalano-occitanes

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Extès pels territoris catalanídics centrals i meridionals, sicòric i Prepirineus centrals. Més infreqüent als territoris ausosegàrric, ruscínic i olositànic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
1700,15 ha
190
8,95+-24,69
0,06
78,36
11,31

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
1782,54 ha
3,12
6,4
0,72
0,44
ES0000022 - Aigüestortes absent
6648,52 ha
11,87
44,23
36,54
ES5110001 - Massís del Montseny segura
2,24 ha
0,01
0,13
0,01
0,01
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat absent
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
131,33 ha
0,52
7,72
0,87
0,53
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
76,53 ha
0,2
4,5
0,51
0,31
ES5120003 - Serra Cavallera absent
ES5120010 - Les Gavarres absent
ES5120014 - L'Albera segura
2,65 ha
0,02
0,16
0,02
0,01
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
5,76 ha
0,09
0,34
0,04
0,02
ES5130003 - Alt Pallars segura
1304,54 ha
1,69
0,37
0,04
0,03
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul absent
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
21,7 ha
0,59
1,28
0,14
0,09
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
79,89 ha
0,43
0,32
0,04
0,02
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
31,2 ha
0,31
1,84
0,21
0,13
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
28,19 ha
0,09
1,66
0,19
0,11
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
13,3 ha
0,36
1,65
0,19
0,11
ES5140005 - Serra de Montsià absent
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
343,02 ha
2,12
20,18
2,28
1,39
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
3,12 ha
0,01
0,18
0,02
0,01
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
121,26 ha
0,49
7,13
0,81
0,49
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
416,67 ha
0,81
24,51
2,77
1,69

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual dels Hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2008)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconegut Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

61.311 16 1
61.32 16 1
61.331* 16 1
61.332* 18 4
61.341 16 1
61.342 15 1
61.343 19 4
61.344 20 4
61.345 19 1
61.371* 13 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge
C01.01 Extracció d'arena i grava
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya, especialment del senderisme en espais amb presència de plantes rares o endèmiques.
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Pas freqüent de ramats domèstics, salvatges o de persones.
K01.01 Erosió - Hàbitat especialment sensible ja que no hi ha un sòl ben estructurat degut a la inestabilitat del conjunt.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
1700 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES5130003 Alt Pallars

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Restauració de zones (o ajudar a la seva recuperació natural) on els processos erosius siguin rellevants.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.).
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera per minimitzar l’alteració de l’hàbitat, tant per afectació a les plantes com pel risc d'erosió o de despreniments o desplaçaments de blocs.
Cartografia temàtica
- Realització d'inventaris i cartografia fina de l'hàbitat i impulsar estudis sobre la dinàmica geomorfològica i morfodinàmica de les roques.
Investigació i estudis
- Identificació, caracterització i avaluació de l'estat de conservació de l'hàbitat per detectar àrees a conservar o restaurar.
- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, de les seves tendències evolutives i del seu estat de conservació.
Seguiment ecològic
- Seguiment dels nivells d'erosió de l'hàbitat a causa de la freqüentació humana.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
CTFC (2012)
Indicador:
Qualitat del sòl (pedregositat)
Unitats:
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Fornós et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Fornós et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: