9180*-Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del Tilio-Acerion

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Boscos mixtos, amb molta diversitat d’espècies, tant montanes com subalpines, en els quals els arbres més abundants són els tells, freixes, l’erable, l’oma, el gatzerí, el freixe i la moixera de guilla. També s’hi poden trobar, però, altres espècies, com ara cirerers, trèmols, aurons, etc. A l’estrat arbustiu, sovint ben constituït, hi predomina l’avellaner. L’heura pot ser abundant, tant entapissant el terra com enfilant-se pels troncs.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
41.44 Boscos caducifolis mixts, sovint amb tells (Tilia spp.), dels engorjats i dels vessants ombrívols, pirenaico-cantàbrics ALP
41.47* Boscos caducifolis mixts, sovint amb erable (Acer platanoides), dels vessants pedregosos i ombrívols dels estatges altimontà i subalpí dels Pirineus centrals ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
41f Boscos caducifolis mixts, sovint amb tells (Tilia spp.), higròfils, dels engorjats i dels vessants ombrívols, pirinencs
41g Boscos caducifolis mixts, sovint amb erable (Acer platanoides), dels vessants pedregosos i ombrívols dels estatges altimontà i subalpí dels Pirineus centrals

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Molt localitzat en petits enclavaments dels Prepirineus (des de les obagues del Montsec a les del Puigsacalm).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
158,6 ha
45
3,52+-2,55
0,01
43,51
47,35

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
0 ha
0
2,85
1,35
1,12
ES0000022 - Aigüestortes absent
49,86 ha
0,09
14,89
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
38,36 ha
0,13
24,19
11,45
9,51
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
2,73 ha
0,04
1,72
0,82
0,68
ES5110016 - Riera de Sorreigs segura
0,34 ha
0,12
0,21
0,1
0,08
ES5120003 - Serra Cavallera absent
30,47 ha
0,48
9,1
ES5130003 - Alt Pallars absent
3,78 ha
0
1,13
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats absent
2,78 ha
0,02
0,83
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
23,05 ha
0,07
14,53
6,88
5,72

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

41.44 17 4
41.47* 21 4

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
B Tallades forestals inadequades, amb pèrdua o reducció de l'hàbitat.
D01.01 Senders, pistes, carrils per a bicicletes
M01.02 Sequera i disminució de la precipitació - Augment de la freqüència dels períodes de sequera.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
159 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on son presents els hàbitats CORINE més amenaçats corresponents a aquest HIC
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES5110005 Sistema transversal Català
ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

Gestió preventiva
P - L'administració competent considerarà ús incompatible la gestió forestal amb finalitat de producció fustanera.
Delimitació
- Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per l'esmorteïment de possibles impactes.
Restauració d'àrees degradades
P - Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de l'estat de conservació.
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Percentatge (%) i densitat de fusta morta
Unitats:
Percentatge (%) i m3/ha
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Cobertura de molses i falgueres al sòl
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
HEL>1
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Percentatge (%) d'arbres >40 dn
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Diversitat
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Diversitat d'espècies arbòries
Unitats:
Índex de SW
Metodologia:
Càlculs
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques del sotabosc (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Desfavorable:<50% espècies característiques
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Freqüència de falgueres
Unitats:
Índex de Dominància
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Cobertura acumulada dels tres estrats
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Goñi (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: