Regiķ Mediterrānia

En aquest servidor podeu consultar la informació corresponent a 86 del total de 103 espais que integren l'instrument de gestió de les Zones especials de conservació (ZEC) declarades a la regió mediterrània de Catalunya.

Aquesta diferencia entre el nombre total d’espais presents a la regió mediterrània i els considerats en aquest apartat http://zec2.ctfc.cat/index2.php és fruit de :

  • Un total de 10 espais amb superfície dins la regió mediterrània ja han estat declarats en el procediment corresponent a la regió alpina. Es tracta dels espais de la xarxa Natura 2000 amb part de la seva superfície a les dues regions biogeogràfiques i que tenen més del 40% de la seva superfície en la regió alpina. La seva declaració com a ZEC s’ha realitzat mitjançant l’aprovació de l’Acord de Govern 176/2013, de 30 de desembre. Es tracta dels següents:

ES0000018 - Prepirineu Central català
ES0000022 - Aigüestortes
ES5120003 - Serra Cavallera
ES5120027 - Rasos de Tubau
ES5130002 - Riu Verneda
ES5130003 - Alt Pallars
ES5130007 - Riberes de l’Alt Segre
ES5130010 - Serra de Boumort-Collegats
ES5130019 - Estany de Montcortès 
ES5130024 – La Faiada de Malpàs i Cambatiri

  • Els 7 espais de la regió mediterrània corresponents a la Plana de Lleida ja han estat declarats com a ZEC amb l’Acord de Govern 166/2013, de 3 de desembre. Aquests espais ja disposaven d’un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge i d’un Pla de gestió aprovats pel Govern de la Generalitat el mes de novembre de 2010 (DOGC Núm. 5755 de 15 de novembre de 2010) http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/plana-de-Lleida-00003 Són els següents:

ES5130021 - Secans de la Noguera
ES5130025 - Bellmunt-Almenara
ES5130035 - Plans de la Unilla
ES5130036 - Plans de Sió
ES5130037 - Secans de Belianes-Preixana
ES5130038 - Secans del Segrià i Utxesa
ES5130040 - Secans de Mas de Melons-Alfés

D'aquesta manera es pot visualitzar d'una manera més fàcil aquest instrument de gestió, que és un dels documents que forma part de d'Acord de Govern pel qual es declaren les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova el seu instrument de gestió (vegeu DOGC Núm. 6744, del dia 6 de novembre de 2014).

L’instrument de gestió dóna compliment als requeriments de la legislació referent a Natura 2000 segons la qual cal definir els objectius i les mesures de conservació a assolir en els espais ja inclosos a la xarxa Natura 2000 per a la conservació d’hàbitats i d’espècies d’interès comunitari excepte les aus.

La informació que es presenta inclou una fitxa per cadascun dels hàbitats i de les espècies d'interès comunitari presents a la regió mediterrània de Catalunya i, també, una fitxa per cada espai de la xarxa Natura 2000 declarada com a ZEC.

Per a qualsevol consulta al respecte podeu trucar al telèfon 93 444 50 00 ext. 4371.