5110-Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars o bosquines d’alçada variable (0,5-2 m) que, tot i essent sovint molt extensos, solen estar formats per claps discontinus, separats per superfícies pradenques o rocalloses. L'abundància de l’espècie principal, el boix, els dóna un aspecte relativament auster i constant al llarg de tot l’any. La definició d’aquesta unitat basada en l’abundància del boix, que té una ecologia força àmplia, fa que presenti una certa diversitat, reflectida sobretot en la resta del component vegetal.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
32.641* Boixedes (matollars de Buxus sempervirens) de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies) ALP
32.642* Matollars d'Ononis fruticosa, sovint amb boix (Buxus sempervirens), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de les contrades interiors ALP
32.643* Matollars d'Ononis aragonensis amb boix (Buxus sempervirens), de l'estatge montà poc plujós, als Prepirineus i al territori catalanídic meridional ALP
31.8123 Matollars de corner (Amelanchier ovalis), boix (Buxus sempervirens), espina cervina (Rhamnus saxatilis)... calcícoles, de costers rocosos, secs, de la muntanya mitjana ALP
31.82 Bardisses amb abundància de boix (Buxus sempervirens), calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa, sobretot als Prepirineus ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
32aa Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies)

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Es troba distribuït àmpliament per la muntanya mitjana dels Prepirineus i d'alguns vessants solells de les parts montanes dels Pirineus (Ripollès, Cerdanya i Alt Urgell).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
11394,46 ha
681
16,73+-35,97
2,19
54,42
52,98

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
3971,88 ha
6,96
34,86
18,47
35,72
ES0000022 - Aigüestortes segura
100,81 ha
0,18
0,88
0,47
0,91
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
0,07 ha
0
0
0
0
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
47,3 ha
0,38
0,42
0,22
0,43
ES5120003 - Serra Cavallera segura
184,33 ha
2,89
1,62
0,86
1,66
ES5120019 - Riberes de l'Alt Ter absent
ES5120024 - Montgrony segura
159,92 ha
4,2
1,4
0,74
1,44
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
13,36 ha
0,1
0,12
0,06
0,12
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
150,93 ha
0,2
1,32
0,7
1,36
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
1461,54 ha
7,94
12,83
6,8
13,14
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
64,67 ha
0,5
0,57
0,3
0,58
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
20,54 ha
1,6
0,18
0,1
0,18
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
26,03 ha
0,7
0,23
0,12
0,23
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Dolemnta Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.8123 15 1
31.82 11 1
32.641* 12 1
32.642* 15 4
32.643* 15 4

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A Agricultura - Canvi d’ús del sòl (nous conreus o pastures).
B01 Aforestació de boscos en camp obert
B02.03 Eliminació del sotabosc - Comporta l'eliminació de grans superfícies i la degradació del sòl si no es realitza adequadament.

Tendència de l'hàbitat

Tendència:
Disminueix
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Dolenta
Observacions:
 
Catalunya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la superfície actual
Estat conservació favorable :
11394 ha
SECUNDARIS
-
Aconseguir densitats de llavors favorables en les parcel·les control
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000018 Prepirineu Central català
ES0000022 Aigüestortes
ES5110004 Serra de Catllaràs
ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser
ES5120003 Serra Cavallera
ES5120024 Montgrony
ES5120026 Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
ES5130003 Alt Pallars
ES5130010 Serra de Boumort- Collegats
ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
ES5130024 La Faiada de Malpàs i Cambatiri
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs

Conservació de sòls
- Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi de la estructura i funcionalitat de l'hàbitat.
Divulgació - Informació
- Divulgació i valorització de l'hàbitat, especialment entre la població local
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Abundància d'insectes polinitzadors i dispersors
Unitats:
Nre. d'insectes/m2
Metodologia:
Parcel·les d'estudi (100 m2)
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Abundància d'excrements i de fotografies detectades
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Tanssectes de rastres i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Abundància de llavors
Unitats:
nre llavors/m2
Metodologia:
Captures en recol·lectors
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Pobra
Observacions:
favorable:>1000 llavors/100 m2, desfavorable:<100 llavors
 
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies i cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Parcel·les d'estudi en quadrats de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
De canvi
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Dades climatològiques
Unitats:
Tº, mm pluja, radiació, ph edàfic, etc.
Metodologia:
Estacions climatològiques
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Tena (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Diferència de la superfície entre els períodes mesurats