Regió Alpina

En aquest servidor podeu consultar la informació corresponent a 22 del total de 28 espais que integren l'instrument de gestió de les Zones especials de conservació (ZEC) declarades a la regió alpina de Catalunya.

Aquesta diferencia entre el nombre total d’espais presents a la regió alpina i els considerats en aquest apartat http://zec2.ctfc.cat/alpina/index.php és fruit de considerar aquells espais que tenen més d’un 40% de la seva superfície en la regió alpina.  

D'aquesta manera es pot visualitzar d'una manera més fàcil aquest instrument de gestió, que és un dels documents que forma part de d'Acord de Govern pel qual es declaren les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova el seu instrument de gestió (vegeu DOGC Núm. 6530, del dia 30 de desembre de 2013).

La informació que es presenta inclou una fitxa per cadascun dels hàbitats i de les espècies d'interès comunitari presents a la regió alpina de Catalunya i, també, una fitxa per cada espai de la xarxa Natura 2000 declarada com a ZEC.

Per a qualsevol consulta al respecte podeu trucar al telèfon 93 444 50 00 ext. 4371.