5120-Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus purgans)

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Matollars de muntanya dominats pel bàlec, sovint molt densos i d'aspecte uniforme.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
31.84221* Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de l'estatge montà ALP
31.84222* Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, de vessants solells de l'alta muntanya ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
31t Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, d'indrets secs, sovint solells, de l'estatge montà
31u Balegars (matollars de Genista balansae), silicícoles, de vessants solells de l'alta muntanya

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Matollars que es troben sovint als vessants solells de bona part de l'estatge montà i subalpí al llarg de les àrees del Pirineu de naturalesa silícica.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
21342,76 ha
496
43,03+-95,56
4,1
43,1
99,36

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
192,29 ha
0,34
0,9
0,9
1,1
ES0000022 - Aigüestortes segura
436,15 ha
0,78
2,04
2,03
2,49
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
255,24 ha
2,04
1,2
1,19
1,46
ES5120022 - Riu Duran segura
0,3946700183944 ha
0,38
0
0
0
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
264,63 ha
1,99
1,24
1,23
1,51
ES5120028 - Vall del Rigart segura
3,18 ha
1,51
0,01
0,01
0,02
ES5130002 - Riu Verneda absent
ES5130003 - Alt Pallars segura
7926,94 ha
10,25
37,14
36,9
45,29
ES5130004 - Baish Aran segura
107,74 ha
0,87
0,5
0,5
0,62
ES5130006 - Estanh de Vielha segura
11,48 ha
39,75
0,05
0,05
0,07
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
0,24 ha
0,29
0
0
0
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
0,02 ha
0
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Dolenta Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

31.84221* 11 1
31.84222* 13 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.03 Disminució de la pastura que afavoreix l'expansió del bosc.
B01 Aforestació de boscos en camp obert
E01.03 Edificació i construcció de nous equipaments.
L09 Grans incendis forestals. Petits incendis afavoreixen la seva expansió com a vegetació secundària.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Augmenta
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2000
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir la superfície actual
Estat conservació favorable :
21343 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir la cobertura arbória a uns nivells favorables per la conservació de l'hàbitat
-
Aconseguir un nombre mig favorable d'espècies arbustives en parcel·les d'estudi

Mesures de conservació

Gestió preventiva
- Limitació de les activitats ramaderes en zones afectades per incendis en els seus primers anys de regeneració.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Realització d'accions de restauració de l'hàbitat si en un període de 5 anys després d'un incendi, l'hàbitat encara té menys del 30% de cobertura.
P - Utilització de la ramaderia en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat.
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
P - Utilització de cremes controlades en àrees massa homogènies per controlar l'expansió i la qualitat de l'hàbitat.
Restauració d'àrees degradades
- Restauració del tipus d'hàbitat en zones on es realitzen reforestacions amb espècies no autòctones.
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Investigació de la utilització de cremes controlades tradicionals com a alternativa pel manteniment de l'hàbitat en aquelles àrees on es presenti un abandonament de la ramaderia extensiva.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Indicador:
Abundància d'excrements i de fotografies detectades
Unitats:
Excrements/100m o fotos /trampes fotogràfiques nit
Metodologia:
Tanssectes de rastres i trampeig fotogràfic
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
De la Cruz (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies arbustives i cobertura
Unitats:
Nre. D'espècies
Metodologia:
Parcel·les d'estudi de 10x10 m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
favorable: mitjana := o >2. Desfavorable: <1,3
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
De la Cruz (2009)
Indicador:
Cobertura arbòria
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
GIS i GAP LIGHT ANALYSER
Àmbit:
General
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
>20% desfavorable i <15% bona i <10% de peus dispersos
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
De la Cruz (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Diferència de la superfície entre els períodes mesurats