6140-Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pastures mesòfiles denses, dominades pel gesp, en què solen créixer plantes típiques dels prats de pèl caní ben innivats. Atesa l’amplitud altitudinal i la multiplicitat d’ambients en què poden fer-se, presenten lleugeres variacions, tant en les espècies que les constitueixen com en l’abundància d’aquestes.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
36.314 Gespets (prats de Festuca eskia) tancats, de l'alta muntanya pirinenca ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
36e Gespets (prats de Festuca eskia) tancats, acidòfils, de l'alta muntanya pirinenca

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Ben distribuït a les parts altes de les muntanyes del Pirineu central català (des de la Vall d'Aran a Aigüestortes i fins Andorra) i més localment al Puig Farinós (Alta Cerdanya) i al Balandrau (Ripollès).
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
23394,03 ha
420
55,7+-161,46
4,5
77,88
100

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000022 - Aigüestortes segura
4583,68 ha
8,18
19,59
19,59
7,49
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
22,88 ha
0,18
0,1
0,1
0,04
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
31,97 ha
0,24
0,14
0,14
0,05
ES5130003 - Alt Pallars segura
11136,64 ha
14,4
47,6
47,6
18,2
ES5130004 - Baish Aran segura
1315,93 ha
10,57
5,63
5,63
2,15
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
1129,27 ha
16,43
4,83
4,83
1,85

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Dolenta Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

36.314 15 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01 Sobrepastura (en especial l'afectació provocada pel porc senglar).
A04.03 L'abandonament de la cabana ramadera podrà fer disminuir l'extensió a l'estatge subalpí, afavorint l'expansió del bosc.
B01 La recuperació espontània dels boscos tendirà a fer-lo retrocedir.
D01 Ampliació o construcció de noves vies de comunicació.
E01 L'edificació i construcció de nous equipaments pot suposar un greu impacte.
E04.01 Construcció d'infraestructures ramaderes, pistes, abeuradors, etc.
G02.02 Urbanització i canvis d’úsos del sòl (pistes d’esquí, infraestructures pel turisme, etc.).
M Canvi climàtic

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1996-2005
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Mitjana
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
23394 ha
SECUNDARIS
-
Minimitzar els danys ocasionats pels ungulats a uns nivells no desfavorables de superfície de l'hàbitat
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Aconseguir una representació mínima favorable de les espècies característiques o endèmiques de l'hàbitat

Mesures de conservació

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Estudi sobre l’ecologia d’aquest hàbitat i el seu estat de conservació.
- Avaluació de l'afectació de les furgades dels porcs senglars en relacció amb la fertilitat del sòl i la composició florística.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Murillo et al. (2009)
Indicador:
Nre. d'excrements i pressió de pastura
Unitats:
Excrements i plantes rasurades/1000m
Metodologia:
Tanssectes de rastres i de vegetació en parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Murillo et al. (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies no característiques de la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment i transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Murillo et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat
Unitats:
Nre. Espècies/m2 o lineals
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència favorable i >10%, ausència desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Murillo et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
0
Indicador:
Àrea amb furgades
Unitats:
% àrea afectada
Metodologia:
GIS
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
Desfavorable: >25%