6170-Prats calcícoles alpins i subalpins

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Pastures amb abundància de plantes graminoides, herbes vivaces i algun arbust. Presenta una certa diversitat florística d’ordre biogeogràfic. A l’estatge subalpí i en sòls molt humífers és una pastura esponerosa en què poden predominar herbes relativament altes; en canvi, als indrets més elevats apareix com una pastura més laxa i baixa. A baixa altitud pot ser una formació densa, amb un cert nombre d’espècies de les pastures montanes; o bé, si el substrat és molt rocós, una pastura esclarissada plena de plantes rupícoles.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
36.4112 Prats de Sesleria coerulea, Carex sempervirens, Ranunculus thora... calcícoles i mesòfils, d’indrets frescals de l'estatge subalpí dels Pirineus ALP
36.4142 Prats amb Trifolium thalii, Festuca nigrescens, Ranunculus gouanii...calcícoles i mesòfils, de l'estatge subalpí superior dels Pirineus ALP
36.422 Prats de Kobresia myosuroides, calcícoles, de l'estatge alpí dels Pirineus ALP
36.434 Prats d'ussona (Festuca gautieri) i comunitats anàlogues, calcícoles i mesoxeròfils, de l'alta muntanya pirinenca ALP

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
36k Prats de Sesleria coerulea, Carex sempervirens, Ranunculus thora,... calcícoles i mesòfils, de l'alta muntanya pirinenca
36l Prats amb Festuca nigrescens, Trifolium thalii, Ranunculus gouanii,... calcícoles i mesòfils, de l'alta muntanya pirinenca
36m Prats de Kobresia myosuroides, calcícoles, de l'estatge alpí dels Pirineus
36n Prats d'ussona (Festuca gautieri) i comunitats anàlogues, calcícoles i mesoxeròfils, de l'alta muntanya pirinenca

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Principalment es distribueix a les parts altes de l'estatge subalpí i alpí des Prepirineus, com al Port del Comte (Solsonès), Ensija, Cadí i Moixeró (Cerdanya, Berguedà) o Montgrony i Cavallera (Ripollès). També es troba en varis enclavaments de naturalesa calcària del Pirineu, com a Cabús i Cívis (Pallars Sobirà), al llarg de les serres de la Pica de Cerví-Filià, Barruera i Torre de Cabdella-Montsent de Pallars (Alta Ribagorça, nord de Pallars Jussà i sud del Pallars Sobirà), Bonabé, Salau i Port de la Bonaigua (Pallars Sobirà) i algunes parts de l'alta muntanya de la Vall d'Aran.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
10822,32 ha
541
20+-52,41
2,08
69,49
99,59

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
3244,23 ha
5,68
29,98
29,85
9,97
ES0000022 - Aigüestortes segura
1968,19 ha
3,51
18,19
18,11
6,05
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
258,61 ha
2,07
2,39
2,38
0,79
ES5120003 - Serra Cavallera segura
437,14 ha
6,85
4,04
4,02
1,34
ES5120024 - Montgrony segura
260,95 ha
6,86
2,41
2,4
0,8
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
32,75 ha
0,25
0,3
0,3
0,1
ES5130003 - Alt Pallars segura
871,35 ha
1,13
8,05
8,02
2,68
ES5130004 - Baish Aran segura
212,32 ha
1,71
1,96
1,95
0,65
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
225,7 ha
3,28
2,09
2,08
0,69
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
9,14 ha
0,05
0,08
0,08
0,03
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs absent
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana absent

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Bases para la conservación de los HIC de España Favorable Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

36.4112 19 3
36.4142 16 2
36.422 17 2
36.434 16 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.03 L'abandonament de la cabana ramadera podrà fer disminuir l'extensió a l'estatge subalpí, afavorint l'expansió del bosc.
D01 Ampliació o construcció de nous equipaments i vies de comunicació.
E01 L'edificació i construcció de nous equipaments pot suposar un fort impacte (edificis, antenes, repetidors, parcs eòlics, cablejat elèctric, etc.).
E04.01 Construcció d'infraestructures ramaderes (pistes, abeuradors, etc.).
G02.02 Urbanització i canvis d’úsos del sòl (pistes d’esquí, infraestructures pel turisme, etc.).
G05.01 Trepig, sobrefreqüentació - Erosió del sòl.
M02 Canvis en les condicions biòtiques - Pot provocar canvis en l'estructura i funcions de les comunitats.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 
Espanya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
Font:
VVAA (2009)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
10822 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables
-
Minimitzar els danys ocasionats pels ungulats (domèstics i salvatges)

Mesures de conservació

Mesures de Conservació a aplicar prioritàriament en els espais on hi ha els hàbitats CORINE més amenaçats
CODI Nom del LIC
ES0000022 Aigüestortes
ES5120003 Serra Cavallera
ES5130003 Alt Pallars
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
P - Establiment de mecanismes per evitar l'aforestació
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
P - Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat
Construcció o adequació d'infraestructures
- Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de l'espècie
Investigació i estudis
- Avaluació de l'afectació de les furgades dels porcs senglars en relacció amb la fertilitat del sòl i la composició florística.
Seguiment ecològic
- Seguiment del grau de regeneració i fertilitat de les comunitats per detectar possibles canvis deguts al canvi climàtic.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Abundància
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Nre. d'excrements i pressió de pastura
Unitats:
Excrements i alçada plantes rasurades/1000m
Metodologia:
Tanssectes de rastres i de vegetació en parcel·les d'estudi
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Composició/superfície
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Nre. d'espècies i cobertura
Unitats:
Percentatge (%)
Metodologia:
Transsectes
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions:
Desfavorable: tendència negativa entre els dos períodes
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies característiques de la comunitat o endèmiques
Unitats:
Nre. Espècies
Metodologia:
Parcel·les de seguiment o transsecte de 100m
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
Presència espècies característiques: favorable i >10%,. Ausència i presència de plantes nitròfiles:desfavorable
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Remón et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: