8220-Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Roques d’aspecte divers, amb un recobriment variable de líquens i on les plantes superiors, si existeixen, resten limitades a escletxes, replanets i relleixos, on s’acumula una mica de sòl. Les plantes que hi viuen són sobretot hemicriptòfits i petits camèfits, i moltes presenten adaptacions (viscositat, pilositat, suculència, formes en coixinet, etc.) per suportar condicions de sequera temporal com falgueres capaces d’entrar en estat de vida latent quan es deshidraten, plantes amb flor que acumulen aigua en llurs fulles suculentes, gramínies -d’afinitat tropical, etc.. La flora, més aviat pobra, varia segons les condicions ambientals de l’indret, i també territorialment. El recobriment de la vegetació gairebé sempre és baix.

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon l'associació
62.211 Roques silícies, amb Androsace vandellii... de l'alta muntanya ALP
62.26 Roques silícies, amb asarina (Antirrhinum asarina)... de l'estatge montà plujós (i dels llocs frescals de terra baixa) ALP
62.28 Roques silícies, càlides i seques (amb Cheilanthes tinaei), de les contrades mediterrànies MED
62.2A* Roques silícies ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de l'estatge montà ALP
62.2B* Roques silícies ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de les contrades mediterrànies MED

Hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. (2006))
62c Cingles i penyals silicis de muntanya
62d Cingles i penyals silicis de les contrades mediterrànies càlides

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Ben present a la majoria dels ambients montans i subalpins del Pirineu, i escassament a les serres Prepirinenques del Cadí-Moixeró. Present a totes les comarques de la regió alpina.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Alpina
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Alpina % de superfície en Natura 2000 % respecte el total del HIC a Catalunya
15853,18 ha
940
16,87+-34,99
3,05
90,77
95,78

Representativitat de l'hàbitat en cadascun dels espais de la regió Alpina
Espai Presència
FND
Element Clau
Superfície
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Alpina
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
150,5 ha
0,26
0,95
0,91
1,51
ES0000022 - Aigüestortes segura
9165,96 ha
16,36
57,82
55,38
92,18
ES5120002 - Capçaleres del Ter i del Freser segura
488,03 ha
3,9
3,08
2,95
4,91
ES5120003 - Serra Cavallera segura
4,59 ha
0,07
0,03
0,03
0,05
ES5120026 - Tossa Plana de Lles-Puigpedrós segura
400,67 ha
3,01
2,53
2,42
4,03
ES5120028 - Vall del Rigart segura
3,39 ha
1,61
0,02
0,02
0,03
ES5130003 - Alt Pallars segura
2941,42 ha
3,8
18,55
17,77
29,58
ES5130004 - Baish Aran segura
682,76 ha
5,48
4,31
4,13
6,87
ES5130005 - Era Artiga de Lin - Eth Portillon segura
548,83 ha
7,99
3,46
3,32
5,52
ES5130011 - Riu de la Llosa segura
4,16 ha
4,95
0,03
0,03
0,04
ES5130034 - Riu Garona segura
0,16 ha
0,08
0
0
0

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual dels Hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2008)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Espanya (regió alpina) VVAA (2009)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2008)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

62.211 17 1
62.26 16 1
62.28 17 1
62.2A* 15 1
62.2B* 14 1

Principals causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04.01.05 Pressió d’una alta densitat de cabres, isard o cabres salvatges.
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal
C01.01 Extracció d'arena i grava
F04 Recol·lecció i recollida de plantes terrestres, generals
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya, especialment de l'escalada en espais amb presència de plantes rares o endèmiques.
K01.01 Erosió
L09 Incendi (natural) - En petits enclavaments forestals amb presència de l'hàbitat.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim la superfície actual
Estat conservació favorable :
15853 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades.
Vigilància
- Control de la recol•lecció de plantes emprades en medicina popular presents en aquest hàbitat.
Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats
- Manteniment dels murs de pedra seca.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació i regulació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.)
P - Regulació de l’escalada en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades.
Aprofitament sostenible Forestal
- Regulació de les tallades en zones ombrívoles dins de bosc amb presència de l'hàbitat
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
Pérez i López (2009)
Indicador:
Qualitat del sòl
Unitats:
Ph, N, S, KCl, etc..
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Pérez i López (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: