8210-Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola

1. DESCRIPCIÓ DE L'HÀBITAT

Presenta una fisiognomia força diversa segons la natura de la roca i la situació fisiogràfica; amb un recobriment variable de líquens i on les plantes superiors, si existeixen, resten limitades a escletxes, replanets i relleixos on s’acumula una mica de sòl. El recobriment de la vegetació normalment és baix, llevat dels casos en què hi ha poblacions importants d’orella d’ós, de molses o de petites mates (lluqueta nana, púdol menut...) arrapades a la roca. Les formes vegetals que hi predominen són hemicriptòfits en roseta, petits camèfits pulviniformes, nanofaneròfits, molses, falgueres i líquens (Vigo et al. 2006).

Correspondència amb altres classificacions d'hàbitats

Hàbitats CORINE i regió biogeogràfica a la qual correspon majoritàriament l'associació
62.1111 Roques calcàries amb vegetació casmofítica, termòfila, de les contrades mediterrànies MED
62.1115 Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de les contrades mediterrànies ALP
62.12 Roques calcàries, amb Saxifraga media, Potentilla nivalis, P. alchemilloidis... de l'alta muntanya pirinenca ALP
62.151 Roques calcàries, amb Potentilla caulescens, Saxifraga longifolia, Asplenium fontanum... de l'estatge montà i de les muntanyes mediterrànies ALP
62.152 Roques calcàries ombrejades i sovint humides, amb diverses falgueres (Cystopteris fragilis...), dels estatges montà i subalpí ALP
62.1C* Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de l'estatge montà i de la muntanya mediterrània ALP

Llegenda d'hàbitats de la Cartografia d'Hàbitats de Catalunya 1:50.000 (Vigo et al. 2006)
62a Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterrànies càlides
62b Cingles i penyals calcaris de muntanya

 

2. DISTRIBUCIÓ, SUPERFÍCIE I REPRESENTATIVITAT

Distribució
Ben distribuït per la regió mediterrània: Pirineus orientals, Prepirineus i territoris olositànic, ausosegàrric i catalanídic.
Font: CHC50v1 (2010)
Superfície de l'hàbitat a la regió Mediterrania
Superfície Nombre de Polígons Superfície mitjana dels polígons % respecte el total de la regió Mediterrania % de superfície en Natura 2000 % respecte el total de l'hàbitat a CAT
18252,79 ha
1873
9,75+-21,38
0,68
76,26
72,12

Representativitat de l'hàbitat en la regió Mediterrania dels espais LIC
Espai LIC Presència
FND
Element Clau
Superfície/ Localitats
% de l'espai
% respecte el total de la superfície ocupada per l'hàbitat
R.Mediterrānea
Cat.
Esp.
ES0000018 - Prepirineu Central català segura
2407,52 ha
4,22
2,31
1,67
1,01
ES0000022 - Aigüestortes segura
389,53 ha
0,7
0,13
0,09
0,05
ES5110001 - Massís del Montseny segura
14,84 ha
0,05
0,08
0,06
0,04
ES5110004 - Serra de Catllaràs segura
2,36 ha
0,04
0,79
0,57
0,35
ES5110005 - Sistema transversal Català segura
283,02 ha
0,99
1,55
1,12
0,68
ES5110008 - Gallifa-Cingles de Bertí segura
170,39 ha
2,36
0,93
0,67
0,41
ES5110010 - Sant Llorenç del Munt i l'Obac segura
1080,84 ha
6,72
5,92
4,27
2,58
ES5110012 - Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat segura
597,53 ha
8,22
3,27
2,36
1,43
ES5110013 - Serres del Litoral central segura
303,55 ha
1,21
1,66
1,2
0,72
ES5110015 - Sistema prelitoral central segura
256,74 ha
1,31
1,41
1,01
0,61
ES5110016 - Riera de Sorreigs segura
3,16 ha
1,1
0,02
0,01
0,01
ES5110022 - Capçaleres del Foix segura
1,99 ha
0,09
0,01
0,01
0
ES5110024 - Serra de Collserola segura
ES5120001 - Alta Garrotxa-Massís de les Salines segura
182,65 ha
0,48
1
0,72
0,44
ES5120003 - Serra Cavallera absent
37,53 ha
0,59
0,15
0,59
ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa segura
42,05 ha
0,28
0,23
0,17
0,1
ES5120007 - Cap de Creus segura
4,4 ha
0,03
0,02
0,02
0,01
ES5120016 - El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter segura
35,79 ha
0,56
0,2
0,14
0,09
ES5120018 - Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del Boc segura
16,71 ha
0,49
0,09
0,07
0,04
ES5120027 - Rasos de Tubau segura
8,13 ha
1,26
0,07
0,05
0,03
ES5130003 - Alt Pallars segura
491,54 ha
0,64
0,24
0,17
0,1
ES5130008 - Serra d'Aubenç i Roc de Cogul segura
363,86 ha
5,37
1,99
1,44
0,87
ES5130009 - Serra de Turp i Mora Condal-Valldan segura
160,68 ha
4,33
0,88
0,63
0,38
ES5130010 - Serra de Boumort- Collegats segura
573,26 ha
3,11
4,83
3,48
2,1
ES5130012 - Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs segura
15,12 ha
0,12
5,85
4,22
2,55
ES5130014 - Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa segura
478,03 ha
4,73
2,62
1,89
1,14
ES5130015 - Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana segura
7,55 ha
0,02
6
4,33
2,61
ES5130021 - Secans de la Noguera segura
23,76 ha
0,27
0,13
0,09
0,06
ES5130024 - La Faiada de Malpàs i Cambatiri segura
37,17 ha
2,9
0,15
0,11
0,07
ES5130026 - Serra de Prada-Castellàs segura
3,46 ha
0,09
1,06
0,77
0,46
ES5130028 - Ribera Salada segura
83,53 ha
1,51
0,46
0,33
0,2
ES5130029 - Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora segura
101,79 ha
1,17
0,56
0,4
0,24
ES5130032 - Vessants de la Noguera Ribagorçana segura
244,06 ha
3,74
1,34
0,96
0,58
ES5140002 - Serra de Godall segura
4,7 ha
0,26
0,03
0,02
0,01
ES5140005 - Serra de Montsià segura
105,88 ha
2
0,58
0,42
0,25
ES5140006 - Serres de Cardó - El Boix segura
1172,2 ha
7,26
6,42
4,63
2,8
ES5140008 - Muntanyes de Prades segura
155,03 ha
0,5
0,85
0,61
0,37
ES5140009 - Tivissa-Vandellós-Llaberia segura
744,34 ha
3,03
4,08
2,94
1,78
ES5140011 - Sistema prelitoral meridional segura
2616,23 ha
5,06
14,33
10,34
6,24
ES5140014 - Massís de Bonastre segura
8,02 ha
0,3
0,04
0,03
0,02
ES5140016 - Tossal de Montagut segura
3,31 ha
0,26
0,02
0,01
0,01
ES5140017 - Serra de Montsant-Pas de l'Ase segura
741,81 ha
3,8
4,06
2,93
1,77
ES5140018 - El Montmell-Marmellar segura
5,07 ha
0,05
0,03
0,02
0,01

3. DIAGNOSI

Estat de Conservació
  Classificació Àmbit Font
Normativa Legal
Manual: Cartografia dels hàbitats de Catalunya Preocupació menor Catalunya Vigo et al. (2006)
Directiva 92/43 dels Hàbitats No Prioritari Europa CEE (1992)
Bases para la conservación de los HIC de España Desconeguda Regió Alpina Espanyola VVAA (2009)

Grau d'Amenaça i Interès de Conservació dels hàbitats CORINE corresponents (Carreras i Ferré, 2013)
CODI Interès de Conservació* Grau d'Amenaça**

* Interès de conservació: de 6 a 24 on 24 és el màxim interès de conservació que pot presentar un hàbitat

**Grau d'amença: de 0 a 4 on 0 és amenaça no constatada i 4 és amença màxima

62.1111 14 1
62.1115 13 1
62.12 17 1
62.151 16 1
62.152 15 1
62.1C* 14 1

Possibles causes d'Amenaça
CODI Impacte o activitat
A04 Pasturatge
A10.02 Eliminació de murs de pedra i de murs de contenció - Enrunament de murs de pedra seca on es localitza l'hàbitat.
B03 Aprofitament forestal sense repoblació o regeneració natural, reducció de la superfície forestal - En petits enclavaments forestals amb presència de l'hàbitat.
F04 Recol·lecció i recollida de plantes.
G01.04.01 Intensificació del turisme de muntanya, especialment de l'escalada en espais amb presència de plantes rares o endèmiques.
K02 Evolució biocenòtica, successions - Recolonització de l'espai per matollars o arbredes, com el cas d'antics murs de pedra seca.
L09 Incendi (natural) - En petits enclavaments forestals amb presència de l'hàbitat.

Tendència de l'hàbitat

Catalunya
Tendència:
Estable
Període estudiat:
1990-2006
Àmbit:
Catalunya
Font:
Guardiola (2007)
Qualitat de les dades:
Bona
Observacions:
 

4. CONSERVACIÓ

Objectius de conservació

PRINCIPALS
Mantenir com a mínim l'àrea de distribució actual coneguda
Estat conservació favorable :
18253 ha
SECUNDARIS
-
Mantenir l'estructura, la qualitat i la dinàmica ecològica de l'hàbitat a uns nivells favorables

Mesures de conservació

Gestió preventiva
P - Regulació de l’extracció de pedra en zones rellevants amb presència d’espècies amenaçades.
Vigilància
- Control de la recol•lecció de plantes emprades en medicina popular presents en aquest hàbitat.
Regulació de l'ús públic
P - Ordenació dels usos turístics que puguin afectar l'hàbitat (equipaments, senders, etc.).
P - Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades.
Aprofitament sostenible Forestal
- Regulació de les tallades forestals en zones ombrívoles dins de bosc amb presència de l'hàbitat.
Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola
- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat.
Cartografia temàtica
- Realització d'inventaris i cartografia sobre la dinàmica geomorfològica i morfodinàmica de les tarteres i els moviments de les roques.
P: mesura prioritària

Indicadors de l'estat de conservació
Tipus d'Indicador:
Composició
Font:
López-Bedoya i Pérez-Alberti (2009)
Indicador:
Qualitat del sòl
Unitats:
Metodologia:
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Mitja
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Freqüència/Abundància
Font:
Fornós et al. (2009)
Indicador:
Nre. espècies i % característiques o endèmiques de la comunitat (inventaris florístics)
Unitats:
Nre. Individus/m2 i %
Metodologia:
Parcel·les de seguiment
Àmbit:
Local
Temporalitat:
Qualitat de l'indicador:
Bona
Observacions:
 
Tipus d'Indicador:
Superfície
Font:
Fornós et al. (2009)
Indicador:
Àrea (ha)
Unitats:
ha
Metodologia:
Digitalització
Àmbit:
General
Temporalitat:
Cada 5 - 10 anys
Qualitat de l'indicador:
Molt bona
Observacions: